mai 18, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

4 faktorer for å lindre underskudd

4 faktorer for å lindre underskudd

Luis Gorospe, SERAM Training Manager.

Radiodiagnose er en av de fem MIR spesialiteter som vil trenge ytterligere forsterkning i løpet av de neste årene for å bekjempe personellunderskuddet i Spania, ifølge helseminister, Caroline Darias. Derfor, for å kompensere for denne situasjonen, vil det mellom nå og 2035 være behov for en økning i antall leger i spesialiteten. Fra styret for den spanske foreningen for medisinsk radiologi (SERAM) detalj at «antall ledige stillinger for radiodiagnose som har blitt innkalt i 2022 utgjør 272, dvs. 12 flere plasser enn i 2021«. Selv om dette er et rekordtall, «oppfyller ikke radiologenes behov av helsesystemet vårt», som påpekt av louis gorospeansvarlig for SERAM Training.

I tillegg til det faktum at, ifølge Gorospe, «den antall MIR ledige stillinger innkalt for denne spesialiteten er utilstrekkelig», fra SERAM «de anser det også nødvendig at Departement gradvis øke antall ledige stillinger for å dekke behovene til spesialiteten». Opplæringssjefen i selskapet forsikrer at «nøyaktig kvantifisere hvor mange flere plasser trengs Det er ikke lett, siden følgende faktorer må tas i betraktning:

  • Territoriale asymmetrier.

  • Erstatningsraten for radiologer som vil gå av med pensjon i løpet av de neste fire eller fem årene. Det vil si tiden det tar å nå Spesialistgrad i radiodiagnose innbyggere som starter opplæringen i 2022.

  • Antall innbyggere som skal forlate spesialiteten, som heldigvis er svært få i Radiodiagnose.

  • Antall utdannede radiologer som vil bestemme seg for å reise til utlandet for å utøve sitt yrke. En situasjon som, til tross for at det foreløpig ikke er for mange, kan endre seg i årene som kommer.

Når disse faktorene er tatt i betraktning, påpeker Gorospe at «den antall plasser som trengs«. Likeledes understreker han at «det kan også øke undervisningskapasitet på enkelte sykehus øke antallet MIR ledige stillingermen noen autonome kommuner er motvillige til å gjøre det.» I tillegg legger Gorospe til at «det er sykehus som ikke vurderer å øke antall MIR-ledige stillinger, og hevder at de er på grensen når det gjelder undervisningskapasitet».


«Å utdanne en lege som spesialist er en investering, og det er bortkastet å la denne menneskelige kapitalen slippe ut»


Til tross for dette beklager Gorospe at «alle disse retningslinjene for å øke antallet leger som er utdannet til spesialister ikke vil nå sine mål hvis de ikke koordineres med noen riktige ansettelsespolitikk når de fastboende legene er ferdige med opplæringen». Det faktum å «utdanne en lege til spesialist er en svært viktig investering, og å la denne menneskelige kapitalen slippe ut er bortkastet som vårt samfunn og vår Sanitærsystem de kan ikke tillates», roper Gorospe.

I tillegg kommer det faktum at «mange ledere av Radiodiagnosis Service synes det er vanskelig å finne og ansette radiologer i Folkehelsesystemetog det ser ut til at det kan være delvis fordi Privat Helsesystem tilbyrofte, beste kontrakter og økonomiske forhold«, understreker Gorospe.

Det er også en situasjon som «noen radiologer begynner å vurdere trening utenfor Spania, siden kontraktene og de økonomiske forholdene er betydelig bedre i andre naboland. Disse scenariene setter mangelen på radiologer i vårt territorium i fare,» advarer Gorospe.

Mangelen på radiologer i de autonome samfunnene: en realitet

I denne forstand, for Gorospe «den mangel på radiologer i mange CCAA Det er en realitet». Nylig har «sykehus i Soria, Yecla, Ibiza eller Tudela, for eksempel, beklaget mangelen på radiologer, noe som fører til uønskede situasjoner som at en pasient må reise til en annen by for å gjennomgå visse radiologiske tester».

Selv om noen store, men relativt tynt befolkede autonome samfunn «kronisk led av mangel på radiologer, begynner også andre mer befolkede å vise problemer med å møte behovene til disse spesialistene,» avslutter Gorospe.

Selv om den kan inneholde uttalelser, data eller notater fra helseinstitusjoner eller fagpersoner, er informasjonen i Medisinsk skriving redigert og utarbeidet av journalister. Vi anbefaler leseren at eventuelle spørsmål knyttet til helse konsulteres med helsepersonell.

READ  Isete skyer kan ha tillatt vannføring på Mars