september 29, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Academy of Police Sciences of Carabineros er akkreditert av CNA

Academy of Police Sciences of Carabineros er akkreditert av CNA

I sin sesjon den 4. mai sist, den National Accreditation Commission (CNA) besluttet å akkreditere på avansert nivå Akademiet for politivitenskap (Acipol) av politiet Fra Chile for en periode på 4 år.

I nevnte sesjon sa direktøren for Acipol, Oberst Carlos Cordovahadde muligheten til å avsløre, før kommisjonærene for CNA, den mest relevante bakgrunnen for campussom fremhever dets særtrekk, dets viktigste styrker og utfordringene det må møte i sin kort- og mellomlangsiktige utvikling.

«Vi er tydelige på kvalitetsnivået til akademiet vårt, om dets engasjement for dets folk, vi vet hvor solid institusjonen det er bosatt i, hvor solid grunnlaget er der det står, og nå Nasjonal akkrediteringskommisjon innser dette gjennom akkreditering i sine to hovedområder, institusjonsledelse og lavere undervisning”, sa obersten.

Definisjoner som kvalitet, autonomi, etterlevelse av bedriftsprosjekter, selvreguleringsmekanismer og kontinuerlig forbedring er konsepter som har vært tilstede i dette akademiet gjennom hele akkrediteringsprosessen, som begynte med diagnosen og egenvurderingen i 2019, og nå nå denne offentlige anerkjennelsen av kvaliteten.

Samfunnet som utgjør Akademiet for politivitenskap feiret denne prestasjonen, stolt over å bli anerkjent av sine jevnaldrende som en kvalitetsinstitusjon for høyere utdanningsom gjennom sine kandidater bidrar til vekst og utvikling av landet vårt og i særdeleshet til orden og offentlig sikkerhet.

Til slutt takket Acipol alle som deltok direkte og indirekte i denne prosessen; studenter, lærere, nyutdannede, direktører og samarbeidspartnere ved campus, som til tross for vanskelighetene de siste 3 årene var i stand til å gjennomføre selvevalueringsprosessen og avslutte den på en tilfredsstillende måte.