juni 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Administrerende direktør sier at Norges velstandsfond på 1,3 billioner dollar ikke vil gjenskape tidligere vekst

Nikolai Tangen, administrerende direktør i Norges statlige velstandsfond på 1,3 billioner dollar, sa at det er lite sannsynlig å levere den samme høye avkastningen de neste tiårene som den har gjort de siste 25 årene.

Mandag markerte det 25-årsjubileet for den norske regjeringens første innsprøytning av kontanter til sentralbanken for å bidra til å skape det som siden har blitt det største fondet i sitt slag i verden.

Fondet ble opprettet for å samle inntekter fra olje- og gassproduksjon i Norge og forhindre at økonomien overopphetes, og deretter ble fondet forvandlet til et suverent formuesfond i 1998.

Siden har den oppnådd en nettoavkastning på 4,42 prosent, over det langsiktige målet på 4 prosent, hovedsakelig på grunn av den sterke avkastningen det siste tiåret.

Dette vil neppe fortsette, sa Tangin til Reuters.

“Vi har nå rekordlave renter og rekordmarkeder. Med rekordlave renter vil de sannsynligvis ikke bli lavere,” sa Tangin og la til at forholdet mellom risiko og avkastning nå er annerledes, både for obligasjoner og avkastning. Butikker.

“Så det er veldig usannsynlig at noen form for gjentakelse de siste 25 årene noen gang vil skje,” la han til.

Da det først ble et suverent formuefond, investerte det bare i statsobligasjoner, med bedriftsobligasjoner, aksjer og eiendom lagt til senere. I fjor fikk fondet anskaffe direkte andeler i fornybare energiprosjekter.

READ  Norge og Storbritannia fullfører verdens lengste undersjøiske strømkabel