mai 17, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Akademiet for samfunnsvitenskap og humaniora i Castilla-La Mancha er født

Akademiet for samfunnsvitenskap og humaniora i Castilla-La Mancha er født

Offisiell Gazette i Castilla-La Mancha har publisert dekret 1/2022 av 18. januar av opprettelsen av Akademiet for samfunnsvitenskap og humaniora i Castilla-La Mancha, som sier at dette organet vil utpeke 43 grunnleggende forskere gjennom en plenumssesjon, hvor den som skal utøve formannskapet i organet velges.

Det kompetente departementet for kulturspørsmål innen Regionadministrasjonen er tildelt som det som svarer til å fremme eller fremme funksjonene til dette akademiet. Dette dekretet vil tre inn i kraft tjue dager fra denne tirsdagen, som publisert av DOCM og samlet inn av Europa Press.

Har som bøter fremme og utvikle studier og forskning innen de forskjellige vitenskapelige og kunstneriske feltene innen sitt felt og formidle denne kunnskapen til samfunnet med uavhengighet og objektivitet, i og utenfor Castilla-La Mancha, i forhold til samfunnets og offentlig forvaltnings interesser. For å oppfylle disse formålene kan Akademiet inngå samarbeidsavtaler med offentlige eller private institusjoner.

Det vil ha forretningskontor i Royal House of Mercy ved Universitetet i Castilla-La Mancha, som ligger på Calle Altagracia, nummer 50, i Ciudad Real, uavhengig av delegasjonene som er etablert andre steder i Castilla-La Mancha-samfunnet eller i andre territorier.

høytidelig seanse

Akademiet for samfunnsvitenskap og humaniora vil holde, fortrinnsvis i den første måneden hvert år, en høytidelig åpningssesjon. I den vil personen som har presidentskapet eller den utpekte akademikeren eller nummererte akademikeren lese en akademisk tale, og den som fungerer som generalsekretær vil lese en rapport om virksomheten og det vitenskapelige arbeidet til selskapet i løpet av det siste året.

Akademiet kan redigere ved noen form for formidling av periodiske publikasjoner eller verk eller delta i de det finner hensiktsmessig og vil fremme forlagsselskapene i regionen.

READ  Den 8. uken ved Fakultet for samfunnsvitenskap og humaniora begynner

De økonomiske ressurser av akademiet vil være bevilgningen gitt i budsjettene til staten, det autonome samfunnet, provinsen og kommunen; de ekstraordinære oppdragene gitt av de forskjellige regjeringene for å fremme spesifikke aktiviteter og arbeider; bidrag fra givere eller private arbeidsgivere bestemt for noen av selskapets formål; honorarene til akademikere og akademikere av nummer; de fra verkene og publikasjonene som eies av Akademiet og alle andre som er oppnådd for å oppfylle dets formål.

De fremmende akademikerne og akademikerne vil be om registrering i Register of Academies of Castilla-La Mancha og vil utpeke førti-tre grunnleggende akademikere og akademikere.

Full

De full av grunnleggerne vil velge personen som foreløpig skal utøve presidentskapet, og denne personen vil utnevne Regjeringsstyret. Grunnleggerne vil også utpeke, med spesiell forsiktighet i balansen mellom spesialiteter, territorier og paritet, tre fjerdedeler av akademikere og akademikere av antall og vil sette summen av hver seksjon, æresmedlemmene og emeritus blant personligheter i regionen eller som har arbeidet for det og på grunn av alder tilsvarer dem å okkupere denne verdigheten, med det formål at institusjonen begynner sin reise og utvikler sine mål.

På samme måte vil det konstituerende styret for de stiftende medlemmene godkjenne akademiets vedtekter og interne regler.

De seksjonspresidentskap De vil utpeke personene som skal utøve visepresidentskapet og sekretariatet. Ett år etter oppstart av den faglige virksomheten vil formannskapet utlyse valg etter bestemmelsene i disse vedtektene og som institusjonens reglement vil regulere nærmere.

Ved konstitusjonen av Akademiet for samfunnsvitenskap og humaniora, trenger ikke akademikerne og akademikerne av Number å lese den obligatoriske ansikt-til-ansikt-talen ved inngangen. Etter skjønn av presidentskapet for hver seksjon, a ansikt til ansikt eller virtuell konstituerende handling, eller en publikasjon, etter avtalte midler, hvor medlemmene av seksjonen hver for seg eller i fellesskap yter et vitenskapelig, kunstnerisk, litterært eller kulturelt bidrag.

READ  Dette dyret overlevde 24.000 år frossent i den sibiriske permafrosten