oktober 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Aktivitetsnivået i Norge er høyt til tross for Kovid | Rigzone

Oljedirektoratet (OD) har avslørt at aktivitetsnivået på norsk sokkel (NCS) er høyest de første seks månedene i året, til tross for Kovid-19-situasjonen.

Mange nye innovasjoner har blitt gjort, produksjonen har økt, og mange nye utviklingsprosjekter er på tegnebrettet, forklarte OD.

Per 30. juni er totalt 17 villkattbrønner ferdigstilt på norsk sokkel, noe som resulterte i åtte funn. Omfanget av disse funnene er fortsatt usikkert, men estimater tyder på at de totalt sett vil mer enn doble volumet av olje og gass i Goliat -feltet ved Barentshavet, og fremheve de estimerte reservene som tilsvarer mer enn 31 millioner standard kubikkmeter olje for Goliat.

Disse funnene fant sted i modne områder, i nærheten av andre områder og infrastruktur. Nye funn ble gjort i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. En komplett liste over innovasjoner og deres funksjoner finner du nedenfor:

Vi vil

Navn

Ressursvekst, M Sm3 Oljeekvivalent (oe)

Lav-høyt estimat, M Sm3 Åh

25 / 8-20 B og S

Kong og prins

11.5

9-14

34 / 6-5 S

Garantiana West

2.5

1,3 – 3,6

6507 / 4-2 S

Dwalin Nord

18.0

11-25

15 / 12-25

Jerv

0,0

Kan nok ikke få det tilbake

16 / 4-13 s

D -segment

1.0

0,5 – 1,4

7220 / 7-4

Isstrøm

6.5

5-8

31 / 1-2S

Tyv Nord

9.0

7 – 11

31 / 2-22 s

Herodes

15.5

12-19

Total forventet ressursvekst

63,9

* Grafkilde: NPD.

Den totale petroleumsproduksjonen de første seks månedene tilsvarte 112,8 millioner kubikkmeter olje, viser de siste OD -dataene. Av dette er omtrent 49,9 millioner Sm3 Olje, 55,1 milliarder Sm3 Gass, og 7,8 millioner Sm3 NGL og kondensat.

Produksjonen i første halvår av 2021 var 2,4 Sm3 Mindre enn tilsvarende periode i 2020, fremheves OD. Totalt ble det boret 94 utbyggingsbrønner i første halvdel av 2021, noe høyere enn samme periode i fjor (86).

READ  Holland skremmer Nord-Irland: - Ser ikke ham

Hittil har 91 felt i henhold til NPS blitt generert på norsk sokkel, og ifølge OD er ​​flere planlagt. I løpet av de første seks månedene mottok myndighetene to nye utviklingsplaner – Christine i Sør -Norskehavet, og Cobra East og Gecko i Alviheim -området i Nordsjøen – og de godkjente tre nye planer for utvikling og drift. . Disse er relatert til Breedable og Northern Lights CO i Nordsjøen2 Lagring i langskipsprosjektet, og ny plan for strøm fra kysten til trollfeltet i Nordsjøen.

OD erkjenner at norsk sokkel kommer til å se en bølge av prosjekter og sier det er gode utsikter til høyere aktivitet og produksjon de neste årene. I følge OD -tall er det 50 prosjekter som rettighetshavere retter seg mot investeringsbeslutninger innen utgangen av 2022.

Send e -post for å kontakte forfatteren andreas.exarheas@rigzone.com