juni 29, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Allergisk bronkopulmonal aspergillose og viktigheten av diagnostiske tester

Allergisk bronkopulmonal aspergillose og viktigheten av diagnostiske tester

Radiografiske funn av allergisk bronkopulmonal aspergillose. Foto: Saksutredning.

Det handler om en sak hvor en tidligere frisk 22 år gammel mann som verken ble diagnostisert eller behandlet for aspergillose Allergisk bronkopulmonal på grunn av manglende astmahistorie, hvor forsinkelser i diagnose og igangsetting av behandling har skadelige konsekvenser for pasientens helse, slik som irreversibel strukturell lungeskade og permanent tap av lungefunksjon, som sett i dette tilfellet.

Dette gjenspeiler behovet for mer sensitive diagnostiske tester for å forhindre progresjon til irreversibel lungeskade. Her rapporterer vi om en 22 år gammel Puerto Rico mann som ikke fikk diagnosen Allergisk bronkopulmonal aspergillose i 12 måneder på grunn av fravær av historie med astma eller Cystisk fibrose.

Symptomene oppsto akutt, uten identifiserbare utløsende faktorer. Sykehistorien før utviklingen av symptomene hans var ikke bemerkelsesverdig. Familiehistorien var negativ for lungesykdom eller lignende symptomer hjemme. I løpet av denne tidsperioden krevde han syv sykehusinnleggelser for mistanke om tilbakevendende mykoplasma-lungebetennelse.

Under fysisk undersøkelse bemerket pasienten bilateral polyfonisk hvesing i lungefeltene. EN spirometri viste alvorlig obstruksjon av luftveiene, er fremhevet i saken.

Under pleieprosessen ble det startet behandling med peroral prednison 30 mg (0,5 mg/kg) daglig i to uker med sikte på vekslende behandlingsdager i to måneder etterfulgt av prednison 5 mg daglig avtagende annenhver uke, samt kortikosteroider. inhalert og albuterol redning for lindring symptomatisk.

Sakens relevans konkluderer med at den gode prognosen for adekvat behandlet Allergisk Bronkopulmonal Aspergillose indikerer at det anbefales at leger har høy mistanke sykdom når en pasient har vanskelig å behandle astma, medikamentresistent lungebetennelse eller tuberkulose, uavhengig av alder eller tidligere medisinsk historie.

Allergisk bronkopulmonal aspergillose

READ  UdeC-akademikere er en del av en ny generasjon Frontier Science

Allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA) er en lokalisert inflammatorisk sykdom i luftveiene som observeres hos pasienter som er sensibiliserte for antigenene til Aspergillus fumigatus (A. fumigatus). Sykdommen presenterer seg med produktiv hoste, hvesing, episodisk feber, samt sentral bronkiektasi (CB) og slimplugging på computertomografi (CT)-skanninger. Ved riktig behandling kan symptomene og lungeskadene forårsaket av ABPA reverseres.

For tiden krever diagnosekriteriene for ABPA diagnostisering av disponerende lungesykdommer som astma og cystisk fibrose (CF) for å kunne etablere diagnosen. Det har vært et økende antall tilfeller som rapporterer ABPA uten bevis på en astmatisk historie eller symptomer.

Få tilgang til saken her.