januar 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

APM Terminals Pipavav lanza un nuevo laboratorio móvil de Ciencias y Matemáticas

APM Terminals Pipavav lanserer et nytt mobilt vitenskaps- og matematikklaboratorium

APM Terminals Pipavav har lansert et mobilt matematikk- og realfagslaboratorium for lokale studenter som vil tillate studenter fra lokale landsbyer å utføre naturfag- og matematikkeksperimenter for å få praktisk kunnskap og finpusse naturfagferdighetene sine.

Den mobile laboratoriet vil legge til rette for eksperimenter om ulike emner i tillegg til himmelskue, vitenskap på blokknivå og en matematikkutstilling, og vil gi praktisk forståelse for elevene. Rundt 10 000 studenter og 200 lærere vil dra nytte av dette initiativet, og det vil øke bevisstheten om vitenskap og teknologi blant lokalbefolkningen.

Dette er enda et skritt for APM Terminals Pipavav for å oppfylle sitt mål om å styrke lokalsamfunnet og studentene i deres søken etter kunnskap.

Det mobile laboratoriet ble innviet av kaptein PK Mishra, COO i APM Terminals Pipavav i nærvær av Sarpanch, blokkens ressurskoordinator og lokalbefolkningen.

Dette er enda et skritt for APM Terminals Pipavav for å oppfylle sitt mål om å styrke lokalsamfunnet og studentene i deres søken etter kunnskap. Sammen med sanitær og helse er kvinnelig empowerment og infrastrukturutvikling, utdanning og kompetanseutvikling sentrale fokusområder for havnenes visjon om å «bygge samfunn rundt oss». Gjennom årene har havnen bidratt til å forbedre levebrødet til de lokale innbyggerne og har vært en viktig katalysator i livet til samfunnet som bor i og rundt havnen.

APM Terminals Pipavav støtter også et lokalt program for å utrydde fattigdom gjennom utdanning, som dekker distriktene Ramapara, Bherai, Kadiyali, Kumbhariya, Devapara og Shiyalbet og landsbyene Rajula og Jafrabad taluka, og når 18 500 mennesker, inkludert 4 500 studenter. Dette prosjektet tar sikte på å utrydde fattigdom ved å forbedre utdanningsnivået og endre atferd blant samfunnsmedlemmer. Prosjektet vil føre til 100 % påmelding, myndiggjøring av kvinner gjennom voksenkunnskap og et høyere tenkningsnivå for målgruppen.

READ  Tilbakekallingen av mandatet vil være en realitet: INE validerte 100 % av de nødvendige signaturene

I tillegg støtter APM Terminals Pipavav også kompetanseutvikling og entreprenørskap som et nøkkelverktøy for å forbedre levebrød og muligheter på grasrotnivå. For å sikre ungdomssysselsetting har APM Terminals inngått samarbeid med Ambuja Cement Foundation siden 2015. Ungdom er opplært i yrker som sykepleier, elektriker, installatør, maskinoperatør og tohjulstekniker. De siste tallene (2018) viser at 92 % av lærlingene fant stilling etter opplæring.