juni 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Atomsikkerhet – Ukraina og Norge signerer et samarbeidsavtale – UNIAN

En tilpasset binær gruppe opprettes.

Andre spørsmål i energisektoren ble også diskutert / Foto av President.gov.ua

Ukrainas energiminister Herman Halushenko har signert et memorandum om samarbeid innen nuklear sikkerhet med det norske utenriksdepartementet.

Den kom inn uttalelse Skrevet på den ukrainske regjeringsportalen 8. juni 2021.

Les ogsåEnergoatom saksøker Russland for erstatning for eiendeler tapt på Krim

Dokumentet ble undertegnet under møtet til den ukrainske siden med ekstraordinær og fullmektig ambassadør for kongeriket Norge i Ukraina Eric Svedal.

Notatet sørger for opprettelse av en bilateral gruppe dedikert til kjernefysisk sikkerhet, kjernefysisk sikkerhet og beredskap.

En rekke andre spørsmål i energisektoren ble også diskutert under møtet.

“Spørsmålet om energisikkerhet er et viktig spørsmål for Ukraina. Bærekraftig energiutvikling og reduksjon av karbonavtrykket i produksjon av termisk elektrisitet, synkronisering av det ukrainske energisystemet med ENTSO-E, konvertering av kullområder – dette er spørsmålene vi tar opp Halushenko ble sitert av pressetjenesten.

Partene diskuterte også situasjonen med innmatingstariffbetalinger.

“Vi jobber aktivt med å løse fortidens problemer. Ulike mekanismer vurderes, spesielt grønne obligasjoner. Og en annen oppgave for oss er å forhindre akkumulering av gjeld i fremtiden. Vi er åpne for dialog med investorer,” sa statsråden.

I følge pressetjenesten reiste møtet spørsmål om utsiktene for samarbeid på nye områder. Spesielt er utvikling av hydrogenenergi sett på som en av prioriteringene i sektoren for ren energi.

“Vi starter arbeidet med hydrogenstrategien. Norge har allerede utviklet en hydrogenstrategi. Erfaringen fra norske selskaper og rådgivende støtte fra Norge til å gjennomføre hydrogenprosjekter i Ukraina vil være viktig for oss,” sa Halushenko.

De to sidene ønsket velkommen samarbeidet mellom de to landene innen geologisk leting, spesielt seismisk leting i Svartehavet. Vindenergi til havs er også blitt identifisert som et av de mest lovende samarbeidsområdene.

READ  EBay utforsker strategiske alternativer til markedet i Korea

Ukraina og kjernekraft

  • Ukraina har mottatt lisens for kommersiell drift av et lagret anlegg for brukt atombrensel, der brukt atombrensel fra den første, andre og tredje kraftenheten i Tsjernobyl kjernekraftverk vil bli lagret i 100 år.
  • 27. april 2021 kunngjorde Ukrainas president Volodymyr Zelensky produksjon av avanserte atomreaktorer i Ukraina.

Oversettelse:

Akulenko Olina