januar 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Austral Hospital utførte den 80. intrauterine fosteroperasjonen for spina bifida

Austral Hospital utførte den 80. intrauterine fosteroperasjonen for spina bifida

Spesialleger fra Fostermedisinsk enhet gjennomførte intervensjonen torsdag 16. desember. Dette er det maksimale antallet for et medisinsk senter i Argentina. Det ble utført på en 23 år gammel mor fra Chaco hvis baby ble diagnostisert ved 18 ukers alder.

Spesialleger fra føtalmedisinsk enhet ved Austral University Hospital gjennomførte torsdag 16. desember den 80. intrauterine fosteroperasjonen for ryggmargsbrokk, det maksimale antallet for et medisinsk senter i Argentina. Det ble utført på en 23 år gammel mor fra Chaco hvis baby ble diagnostisert ved 18 ukers alder.
Føtalmedisinsk enhet ved Austral University Hospital har gitt denne typen kirurgiske inngrep siden 2015 og var det første senteret i landet med et systematisk behandlingsprogram for myelomeningocele. I tillegg er det et av de tre sentrene med det høyeste antallet operasjoner av denne typen utført i Latin-Amerika. Det består i å operere fosteret inne i mors livmor, ideelt sett mellom uke 24 og 26 av svangerskapet, selv om det kan gjøres fra 19 til 27, med sikte på å korrigere sykdommen kjent som spina bifida.

Yamila Kotoff er 23 år gammel, bor i Chaco og er husmor. Du har ditt første svangerskap. Ved 18 uker ble babyen hennes, Constantino, diagnostisert med ryggmargsbrokk, en defekt i ryggmargen som blant annet forårsaker vanskeligheter med bevegelighet, i urinsystemet, i endetarmen. Umiddelbart etter diagnosen tok fødselslegen hans kontakt med Austral University Hospital for å koordinere henvisningen med den hensikt å verifisere om Constantino kunne ha nytte av en rettidig fosteroperasjon. Hun ble fosteroperert i 25. svangerskapsuke og ble utskrevet 20. desember.

I 2011 viste en studie utført i USA kalt MOMS at fosterkirurgi hos babyer med myelomeningocele (en rekke ryggmargsbrokk) halverer behovet for å plassere en ventil i hjernen og dobler sjansene for at barnet går uten tannregulering (enheter for å lette ambulering).

READ  Romstasjonstilbehør lansert med en pizza -levering i 7

Fagfolk fra føtalmedisinsk enhet ved Austral University Hospital lærte teknikken i utlandet og introduserte de siste årene flere innovasjoner. Siden 2015 har et tverrfaglig team tilbudt denne behandlingen ved institusjonen for å operere pasienter med denne patologien.
– Fra et medisinsk synspunkt er det for oss konsolideringen av et program som samlet mange spesialister fra ulike områder innen det som er perinatal medisin. Men det fyller oss også med tilfredshet å kunne gi en «andre sjanse» til disse barna som kommer med en sykdom som kan påvirke livskvaliteten deres betydelig. Denne tidlige behandlingen gir dem en større sjanse til å ha et fyldigere liv, både for seg selv og for familien», sa Dr. Adolfo Etchegaray, meddirektør for Føtalkirurgi-programmet ved det australske universitetssykehuset og lærer fra fakultetet. Biomedisinske vitenskaper ved Austral University. “Vi er glade for å oppnå konsolideringen av et teamarbeid som har tillatt oss å gi, i vårt miljø, lignende eller enda bedre resultater til de viktigste fosterkirurgiske sentrene i verden,” la han til.

“Å ha oppnådd disse åtti operasjonene er en refleksjon av det konstante arbeidet til våre fagfolk for å perfeksjonere seg selv, undersøke hele tiden og bruke de mest avanserte teknikkene i svært komplekse prosedyrer,” sa Fernando Iudica, medisinsk direktør ved Austral University Hospital og professor ved fakultetet for biomedisinske vitenskaper ved Austral University. “Dette snakker også om kvaliteten på argentinsk medisin og alt den er i stand til når kunnskap og teknologi blir satt til tjeneste for helsen,” la han til.

Fosterkirurgiprogrammet består av spesialister fra ulike områder som behandler pasienten og hans familie sammen. Områdene Fostermedisin, Spedbarnskirurgi, Nevrokirurgi, Obstetrikk, Anestesi, Mental Helse, Neonatologi og Urologi deltar. Sammen med fagfolkene samarbeidet ulike stiftelser, organisasjoner og familier som er engasjert i Austral University Hospital for å gjennomføre de forskjellige prosjektene og bidra til å gjøre det til det første senteret som tilbyr en systematisk tilnærming til ryggmargsbrokk.

READ  Er egg bra eller dårlig for deg? Sannheten kan være et sted i mellom

Spina bifida er en medfødt defekt som oftest rammer de siste ryggvirvlene, og blottlegger nervene som kontrollerer beinmobilitet og blære- og rektumkontraktilitet, noe som fører til lammelser og inkontinens. Denne forverringen er progressiv gjennom hele svangerskapet. “Det er en av hovedårsakene til motorisk funksjonshemming. Videre, i Argentina, er det den niende ledende årsaken til neonatal død”, forsikret Dr. Etchegaray, også leder for føtalmedisinsk enhet ved Austral University Hospital og professor ved fakultetet for biomedisinske vitenskaper ved Austral University.
“Da vi startet dette programmet, kom vi fra opplæringen som vi hadde hatt fra institusjoner som hadde gått lenge og vi så det vanskelig å sette dette inn i landet fordi det krever mye teknologi, utstyr og koordinering,” sa Dr. Daniel Russo, meddirektør for føtalkirurgiprogrammet ved Austral University Hospital. Og han la til: “Å ha nådd 80 operasjoner så raskt med de samme standardene som i utlandet er noe vanskelig å forestille seg. Jeg var i ønsket, men å ha satt det ut i livet er spennende, sier legen, leder for barnekirurgien ved Austral University Hospital.

Innenfor arbeidsmetodikken kommer pasienten til henvist institusjon med en presumptiv diagnose myelomeningocele. I Fostermedisinsk enhet vurderes lesjonen, patologi bekreftes og ytterligere lesjoner utelukkes. Moren og babyen hennes begynner å gjennomgå en serie studier som er en del av utvelgelsesprosessen for å se muligheten for å utføre operasjonen. “Diagnosen fullføres med en MR, en spesialisert ultralyd og genetiske studier for å vurdere alvorlighetsgraden av sykdommen, involvering av sentralnervesystemet og også utelukke alvorlige sameksisterende patologier,” forklarte Dr. Russo.

Siden teamet inkorporerte behandlingen og begynte å gjennomføre den omfattende tilnærmingen til ryggmargsbrokk, har det blitt utført 152 evalueringer, hvorav 80 operasjoner ble utført (26 under pandemien). Det er to typer kirurgiske teknikker: den såkalte “åpen” eller “føtoskopisk” kirurgi, og ifølge studier bestemmer fagfolk hvilket alternativ som er mulig å tilby hver pasient.
“Disse resultatene motiverer helseteamet til å fortsette å jobbe og forbedre seg for å gi pasienten og deres familie best mulig medisin, med alle egenskapene som utgjør den spesifikke teknikken til disse praksisene, men uten å glemme aspektene ved en humanisert medisin “, fremhevet Manuel Rocca Rivarola, direktør for mødre- og barneavdelingen ved Austral University Hospital. “Alltid takke våre pasienter og familier for deres tillit og teamarbeid,” konkluderte han.

READ  Ny teknologi forbedrer trivsel og livskvalitet på sykehjem

På grunn av omstendigheter som ikke var relatert til operasjonen, ble Constantino født ved daggry den 25. desember med 27 ukers svangerskap. Det ble funnet at arret hans er i perfekt stand, at det ikke krevde plassering av klaffen og at han har bevegelighet i bena.