november 30, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Betalfest på skolen i Oslo: – – Jeg beklager

– Jeg er veldig lei meg for den negative oppmerksomheten rundt skolen i Oslo, sa utdanningsdirektør Mart ర్ Gerhardsen til Dogbladet.

Det har vært en de siste to ukene En serie avsløringer om Dogbladet Sterkt rettet Kritikk av Gerhardsen og hennes politiker, Skolebyråd Inga Marte Thorkild‌sen.

For første gang siden disse sakene kom ut til offentligheten, snakker Mart టే Gerhardsen nå.

– Tar du selvkritikk på noe?

– Vi tar kritikk på alvor og vi må lære av den.

– Hva trenger du å lære?

– Når det gjelder bruk av konsulenter, tar vi noen grep, vi jobber hardt for å redusere det over tid. Nå ønsker vi å lage egne retningslinjer slik at det blir tydeligere når vi ikke bruker konsulenter, sa Gerhardsen.

Betal fest

Dog ble det blant annet rapportert at Dogbladet ble brukt av utdanningsinstitusjonen Dyre konsulenter Og byrået har brukt millioner på å gjennomføre lesetester på barneskolen American Leadership Coaching Og Hodejegere.

På toppen av dette er det avdekket en betydelig lønnsvekst for mange av Gerhardsens direktører og ledere, samtidig som lærerne oppfordres til å vise moderasjon i kriseåret 2020.

– Er du god nok til å følge de politiske signalene du fikk fra Inga Mart టే Thorkild‌sen?

– Ja, jeg opplevde det, svarer Gerhardson.

Amerikansk coaching faller

Blant de mange oppdratt Øyenbryn Bruk av USA-inspirert coaching hos Gerhardsen Agency. 2,5 millioner har gått med på dette siden sommeren 2019. Gerhardsen beskrev modellen som ble brukt av mange av verdens største selskaper som «et genialt verktøy for å oppnå tillitsbasert ledelse i skolene».

READ  Inntekt og formue: - Store forskjeller mellom fremtredende par

– Men planen vår i fremtiden er å utvikle ledelse med egne ressurser, sa hun.

Rammeavtalen til utdanningsinstitusjonen med Leadership Pipeline Institute Norway vil ikke fornyes, kan Gerhardsen nå informere Dogbladet.

– Vi har fått god bistand fra en norsk konsulent som bistår mange norske offentlige etater. Dette er en nyttig leksjon, og vi på Oslo skole trenger gode ledere. Men vi er godt på vei til å utvikle vårt eget potensial i lederutvikling i byrået.

Gerhardsen sa at avslutning av kontrakter med en ekstern konsulent om lederutvikling ikke var knyttet til Dogbladet-sakene – men det var en prosess hun allerede hadde begynt.

– Ha tro

I et stort intervju med Dogbladet i går Gerhardsen tynnet først ut av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. SV Top gjorde det blant annet klart at Gerhardsen ikke skulle starte lønnspartiet avslørt av Dogbladet.

Gorhardson har muligheten til å kommentere Thorkildsens uttalelser, men ønsker ikke å gjøre det. Thorkildsen var uvitende om lønnsøkningen før Dougbladet skrev om den.

Gorhardsen sa til Dogbladet at han fortsatt følte at hun hadde full tillit til Thorkildsen.

– Ja, det gjør jeg sikkert. Vi har jevnlig kontakt med rådhuset.

Lei seg: Marte Gerhardsen sa at lønnsøkningen hos byrået hun administrerer var bortkastet tid. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
Se mer

Tid, ikke penger

Samtidig tar Gerhardsen lett på selvkritikk Tid Hun hevet lønningene til noen av lederne sine. Hun er ansvarlig for den faktiske lønnsøkningen.

– Tidspunktet er helt feil, sa Gerhardsen og la til at ansatte i skolene nå er på ekstraordinær basis i forhold til epidemien.

Alle skolelederne i Oslo har en millionlønn, hvor noen går opp i 140.000 kroner i årslønn i august. Skolelærere fikk en lønnsøkning på 1,7 prosent innen 2020 – og Inga Mart ఇ Thorkild‌sen brukte nylig VG til å klage på mangel på penger på skolene.

– Er det bare tid for deg å ta selvkritikk, slik at du er ansvarlig for lønnen til styrerne?

– Ja, jeg garanterer det. Lønnsjustering på grunn av å gi mer ansvar til noen ledere etter omorganiseringen. Dette er i samsvar med avtalen. De fleste ledere fikk ikke lønnsøkning. Gerhardsen sa at det ikke ville være forbundet med en så stor lønnsøkning i fremtiden.

Hun forsikret at byrået vil være involvert i god informasjon og lønnsutvikling for de ansatte på toppen.

– Lei seg

Gerhardsen var enig i at kodene for lærere i Oslo var feil denne gangen.

– Jeg så at det kom på en veldig uheldig tid. Jeg beklager det. Lærere midt i en epidemi er i en tid med etterspørsel, og de prøver å gi studentene det beste tilbudet under spesielle omstendigheter.

Utdanningsdirektøren forklarer at noen ledere har påtatt seg mer ansvar gjennom omorganiseringen og derfor har krav på høyere lønn i tråd med avtalen. Andre fikk mer betalt fordi byrået ønsket å beholde dem, sa Gerhardson.

– Vanligvis øker ikke lønnsnivået i byrået, sier hun.

– Stemmer ikke dette når du har flere mennesker med en lønn på en million på prøveløslatelse nå enn noen gang før?

– Det ble gjort noen justeringer for at noen fikk høyere lønn, men det var ikke de som allerede hadde tjent mer, svarte Gerhardsen.

Antall styremedlemmer

I han I et intervju med DougBladet sa Thorkildsen også at han hadde overskredet antallet direktører i en utdanningsinstitusjon. Avtar på sikt. Marte Gerhardsen gikk høyt V G Denne våren. Avisa skrev at antall rektorer på en skole i Oslo skulle gå fra 22 til 6.

Men inntrykket fra innlegget samsvarer ikke med virkeligheten. Som Dogbladet tidligere rapporterte, Antallet eller tilsvarende antall styremedlemmer i byrået i dag er 28.

– Jeg mener ikke å antyde at vi har færre styremedlemmer. Jeg mener, vi ønsket å ha et lite topplederteam.

– Men du har det ikke – Har du mer i ledelsen i dag?

– Toppledelsesgruppen har blitt mindre. Det er for seks.

– Du snakker om toppledergruppen, men generelt er det mer i ledelsen din enn noen gang før. Du opprettet et ekstra ledelsesnivå, akkurat nå?

– Vi har en toppledergruppe på 22 personer. Nå har jeg delt selskapet annerledes og fått fem divisjonsdirektører som har ansvar for mange divisjoner og divisjoner. I en utdanningsinstitusjon er navnet på avdelingslederen avdelingsdirektør.

– Ingen lønnsreduksjon

Utdanningsinstitusjonen er Norges største kommunale etat, med 17 000 ansatte. De kontrollerer 182 skoler i Oslo.

– Hvor lave er direktørlønn?

– I norsk arbeidsliv er det ikke som om lønningene er redusert i omorganiseringen, svarer Gerhardson.

– Du har lagt til et ekstra ledelsesnivå. Reduserer ikke dette antall ledere?

– Vi reduserer ikke bare antall ledere, vi bygger en velfungerende organisasjon.

– Så forstår du at gjenværende inntrykk er litt misvisende?

– Jeg beklager hvis saken misforstås.

– Nå er det gjort noen feil av deg?

– Hvert arbeid vi gjør i utdanningsinstitusjonen er å skape den beste skolen i verden. Vi jobber hver dag. Negative presserapporter legger en ekstra belastning på alle lærere og rektorer, noe jeg beklager. Jeg vil at alle som jobber for studentene våre hver dag, skal gi slipp på den byrden. Og så er det alltid lurt å reflektere over om det er ting vi kan gjøre annerledes.

– Vil du fortelle meg automatisk om du har noen skyld her?

– Jeg tar faktisk ansvar for alt som skjer med oss. Vi må gå inn i oss selv og se om det er noe vi trenger å gjøre annerledes. Jeg er veldig trygg på de store trinnene vi har tatt for å skape den beste skolen i verden i Oslo. Alle vil ha det samme her – å gjøre skolen i Oslo bedre.