august 10, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Brev: Norges EV-seier er ikke en modell for Brussel

FT Editorial («Fremtiden for elektriske biler som endelig forlater», FT View13. januar) Fremhever norsk erfaring med å markedsføre elbiler som et eksempel andre land kan ha nytte av. Dette er riktig og galt.

Norge har vist lederskap i verden når det gjelder å fremme elektriske kjøretøyer, hovedsakelig gjennom insentivene som er foreslått i redaksjonen – noe som gjør det vanskeligere å kopiere enn andre land med mindre sterke økonomier.

Det er imidlertid urealistisk å forvente at den norske opplevelsen skal gjentas i større europeisk skala.

Norsk kjøremetode er veldig forskjellig. I Norge brukes biler hovedsakelig til lokal transport; Å reise med bil mellom større byer tar mye tid i forhold til lufttransport.

I stedet for å oppmuntre enkelte europeiske land til å kopiere den dyre norske modellen, vil den generelle EU-loven om at fremtidige kjøretøyer skal være helelektriske eller plug-in-hybrider bringe prisen på elektriske kjøretøy takket være de store fordelene med masseproduksjon.

Det er uheldig at hittil ingen EU-land har utfordret systemet ved å foreslå en nasjonal lov som Kommisjonen (og Europaparlamentet) skal svare på. Endringer skjer vanligvis når noen dytter.

Jrgen Henningsen
København, Danmark

READ  Hvem vinner alle tre semifinalene i Melody Grand Prix 2021 i Norge?