november 30, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Budskapet: Norges suksess for elbiler er ikke en modell for Brussel

Financial Times-redaksjonen («Fremtiden for elbiler starter endelig», FT View, 13. januar) trekker frem den norske opplevelsen av å fremme elbiler som et eksempel andre land kan ha nytte av. Det er sant og usant.

Norge har unektelig demonstrert den globale ledelsen i å fremme elektriske kjøretøyer, hovedsakelig gjennom insentiver som beskrevet i redaksjonen – en rolle som andre land med mindre mektige økonomier synes det er vanskelig å etterligne.

Dette er imidlertid ikke den eneste grunnen til at det er urealistisk å forvente en gjentagelse av den norske opplevelsen i større europeisk skala.

Norske lederstiler varierer mye. I Norge brukes biler hovedsakelig til lokal transport; Å reise med bil mellom større byer tar lang tid sammenlignet med lufttransport.

I stedet for å oppmuntre enkelte europeiske land til å kopiere den dyre norske modellen, vil populær EU-lovgivning som krever at fremtidige biler skal være enten helt elektriske eller hybridelektriske, redusere prisene på elektriske biler takket være størrelsesfordelene forbundet med masseproduksjon.

Det er beklagelig at ingen EU-medlemsland så langt har utfordret systemet ved å foreslå nasjonal lovgivning som Kommisjonen (og Europaparlamentet) må svare på. Vanligvis skjer endringer bare når noen betaler.

Jürgen Henningsen
København, Danmark

READ  Den blå dollaren i dag, søndag 15. mai: Hva er dens handelspris?