juni 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Byggingen begynner på verdens første hurtige ferge uten utslipp

Kunstnerens inntrykk av Medstraum nullutslipp helelektrisk hurtigferge som for tiden er under bygging på det norske verftet Fjellstrand / Foto: Kolumbus / NCE Maritime Cleantech

Skrevet 11. juni 2021 11:39 av

Maritim sjef

Partnerne til TraAM (Transport – Advanced and Modular) -prosjektet er glade for å kunngjøre at byggearbeidet har startet på verdens første helelektriske hurtigpassasjerferge ved Fjellstrand-verftet på vestkysten av Norge.

Katamaranen, som er utstyrt for å frakte 150 passasjerer, vil være 31 meter lang og ni meter bred. Den vil være utstyrt med to elektriske motorer og et 1,5 MW batteri med en ladekapasitet på mer enn 2 MW. Dette vil være verdens første helelektriske, hurtige ferge uten utslipp klassifisert i henhold til International Safety of High Speed ​​Crafts Code (HSC code). Som demonstrasjonsskip for TraAM-prosjektet vil en pilot-passasjertjeneste starte mellom Stavanger og de omkringliggende samfunnene og øyene våren 2022 for å teste og verifisere prosjektresultatene. Skipet ble designet for å betjene en hastighet på 23 knop og fikk navnet Medstraum (bokstavelig talt “elektrisk” og “kombinert strøm” på norsk).

TraAM-prosjektet ble initiert av den industrielle klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech og koordineres av Kolumbus, den autonome mobilitetstjenesten i Rogaland fylkeskommune. “TrAMs overordnede mål er å utvikle nye modulære måter å designe og produsere raske, nullutslippsferger for landtransport av ferjetransport, for å redusere investeringskostnader og leveringstid,” sa prosjektleder Mikal Dahle fra Kolumbus.

utslippsreduksjonsmål

Nullutslippsaspektet er en viktig pådriver for Kolumbus som en del av den pågående innsatsen for å redusere virkningen av offentlig transportmiddel. Fylkestinget i Rogaland forpliktet seg til 6,8 millioner euro i medfinansiering av skipet. Fylkestinget i Rogaland har en strategi for å redusere utslippene betydelig for alle fergeruter. Trikkeprosjektet viser hva som er mulig for offentlig transport i fremtiden – uten støy eller utslipp til miljøet, sa Marian Chisack, ordfører i Rogaland County.

Omfanget av TraAM-prosjektet inkluderer også utvikling av to ekstra “symmetriske” fartøy, det ene for passasjeroperasjoner på Themsen i London og det andre for distribusjon på indre vannveier i Belgia.

samarbeidsdesign

Prosjektpartnere har jobbet hardt for å forbedre Medstraums design og skroghydrodynamiske ytelse. Både understellet og overbygningen vil være konstruert av aluminium, som i tillegg til sin lette vekt for å redusere energiforbruket bidrar til en sirkulær økonomi ettersom den er enkel å resirkulere.

modulær designtilnærming

TraAM er også revolusjonerende når det gjelder strømlinjeformet design og fremtidig skipsproduksjon, og trekker på Fraunhofer IEMs erfaringer innen modulær produksjonsteknologi fra bil- og luftfartsindustrien. Ved å bruke avanserte moduler tar prosjektet sikte på å redusere produksjonskostnadene og konstruksjonstimene for elektriske hurtigferger med henholdsvis 25% og 70%, noe som vil øke deres konkurranseevne.

Enkelt sagt, moduler er et designfagskonsept for å håndtere intern kompleksitet, samtidig som det gir ekstern allsidighet. Den modulære arkitekturen tillater integrering av individuelle enheter slik at påfølgende fartøy kan tilpasses spesifikke kundekrav. Gjenbruk av moduler gir også raskere utvikling og produksjon. “Økt automatisering, mer effektiv bruk av materialer, kortere byggetid og lavere arbeidskostnader representerer sammen et nytt kapittel innen skipsbygging med økt konkurransekraft for alle interessenter,” sa Dale.

Aktivering av vannveier som transportmiddel

Haig Auckland, administrerende direktør i NCE Maritime CleanTech, understreker at høyhastighets, elektriske fartøyer er relevante for urbane områder rundt om i verden. “Forenklet produksjon er en veldig viktig faktor ettersom det øker attraktiviteten til disse fartøyene når det gjelder kostnader og fotavtrykk. I tillegg til deres grønne legitimasjon, støtter de også fornyet bruk av Europas kystnære vannveier for gods- og persontransport.”

Med støtte fra EU

TraAM-prosjektet startet i 2018 og har sikret 11,7 millioner euro i finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon2020, en av de største beløpene som noen gang er tildelt et enkelt prosjekt. Prosjektet mottok også midler til publiseringsaktiviteter fra Norges forskningsråd.

Om trikkeprosjektet

TraAM-konsortiet har 13 europeiske partnere, og koordineres av Rogaland byråd (NO) gjennom uavhengig mobilitetstjenesteselskap Kolumbus (NO) som også vil eie og drive pilotfartøyet. Kjølen ble designet og skal bygges av verftet Fjellstrand (NO) med kraftsystemet levert av Wärtsilä (NO) og fremdriftssystemet av Servogear (NO). Skipsenhetene vil bli levert av Leirvik (NO) med aluminium levert av Hydro Extrusion Norway (NO). Fraunhofer (D) leder arbeidet med å tilpasse moduler fra bil- og luftfartsindustrien til marineindustriens behov, samt smart byintegrasjon. University of Strathclyde (UK), National Technical University of Athens (GR) og HSVA (D) er medlemmer av et konsortium som er ansvarlig for forskning, utvikling, simulering og testing. Distribusjonsaktiviteter er levert av NCE Maritime CleanTech (NO), og eierne av replikeringssakene er Uber Boats fra Thames Clippers (UK) og De Vlamsee Waterveg NV (B).

Produktene og tjenestene som er beskrevet her i denne pressemeldingen, er ikke godkjent av Maritime Executive.

READ  Forex-Dollar avanserte etter amerikanske data, men er på vei til sin største månedlige nedgang siden juli