september 29, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

CNV vil lansere tre initiativer for å øke kapitalmarkedet

Tilsvarende indikerte kilder fra byrået at «som et resultat av utvekslingen med ulike aktører i markedet» utarbeides forbedringer i forhold til det siste differensialsystemet, som er rettet mot mellomstore og familiebedrifter. Dette private, formidlende systemet har som mål å øke finansieringen for selskaper som ennå ikke er klare til å gå på børs.

I tillegg er forslag i den offentlige høringen i 2021 om å etablere et «dobbeltliste»-system under evaluering. På denne måten forventet CNV å lette kravene til utenlandske selskaper.

Data for første kvartal

Landsutvalget la ut et budsjett med nøkkeldata for første kvartal 2022. I den perioden Tretten eksporterende selskaper er registrert Omsettelige forpliktelser (arbeid), Av disse er 11 nye SMB-er, og ti er allerede sikret. Mens i 2021 var omsetningen fire i samme periode. Dette representerer en økning på 83 % i inntekter fra SMB som ble finansiert gjennom kapitalmarkedet. Byrået meldte også at tretten nye utstedere er i ferd med å få tillatelse til å gå inn i det offentlige abonnementssystemet, hvorav ti er fra små og mellomstore bedrifter og tre fra det offentlige systemet.

Rapporten bemerker også at tretten selskaper utstedte kjøp i pesos for $25.542.486.814. På samme måte gjorde et lignende beløp, hovedsakelig fra eksportører, det i dollar til 497 935 036 dollar. Til slutt, på UVAS, gjorde et selskap det for $5 758 872.

«Så langt i år har verdipapirfondsindustrien vokst med 18 %, med aktiva under forvaltning som har nådd nesten 4,2 billioner pesos med 652 fond. Dokumentet finner at PYMES-fond har sett 8 % vekst så langt i år, og nådd rundt 133 AUM. 1000 millioner dollar gjennom 48 fond.

READ  "I Europa trenger du ikke å bære kontanter": sant eller usant?