januar 18, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

De avviser Coraletto og selger flere dollar

I går måtte sentralbanken møte den enorme etterspørselen etter dollar på hjemmemarkedet, og komme ut for å tilbakevise et rykte om innføringen av en antatt finansiell “coralito”.

På den nest siste dagen i årets nest siste måned steg den offisielle dollaren 24 cent til 106,41 dollar – uten skatt – ifølge gjennomsnittet av de store bankene i finanssystemet. I mellomtiden holdt Banco Nacións dollarkurs for detaljhandel på 105,75 dollar.

På en dag med stor etterspørsel etter den amerikanske valutaen, med rekordvolum på to år, ble sentralbanken tvunget til å selge omtrent 70 millioner amerikanske dollar, og akkumulerte dermed en negativ saldo på 746 millioner amerikanske dollar i november.

Gårsdagens handelsvolum i kontanttransjen nådde 828 millioner USD, det høyeste for et hjul siden oktober 2019. Tallet bør bemerkes, siden ankomsten av desember, en måned med spesielle kjennetegn på grunn av høytidene, er det vanligvis personen som lider. mest press av valutakursen fordi den må Bedrifter møte ytterligere betalinger som ekstra årslønn (aguinaldo).

I mellomtiden stengte den “blå” dollaren i går på $201 for andre strake runde i Buenos Aires. Med disse tallene forble gapet med engrostjenestemannen under 100 % til 99,2 %.

Parallel Dollar kom fra å kutte av en serie på seks påfølgende ukentlige gevinster. Imidlertid har den allerede registrert ni dager på rad med handel på eller over $200.

Så langt i november viste den uoffisielle dollaren en gevinst på $3,50 (1,8%), etter å ha steget $11,50 (6,2%) i oktober.

Når det gjelder hva som skjedde på dagen i dollar eller solidaritetsdollar – som inkluderer 30 % av landsskatten, 35 % på inntektsskatt – viser rekorden at den gikk opp 40 cent og kom til 175,48 dollar.

READ  Sjøfartsadvokat overtar formannskapet for det norske advokatfirmaet Sands

På sin side steg engrosprisen i dollar med 13 cent til 100,93 dollar, under sentralbankens strenge kontroll.

Som ny lukket finansielle dollar lavere. Kontantdollaren med oppgjør (CCL) falt med 1,2 % til $209,29, og reduserte dermed gapet med tjenestemannen til 107,36 %.

Tilsvarende falt prisen på amerikanske dollar eller aksjemarkedet 2 % til 196,17 dollar, og spredningen med grossisten falt til 94,3 %. På denne måten handles dollaren på børsen med verdier under “blå” for andre runde på rad.

I går avviste sentralbanken også meldingene som snakket om en angivelig «Coralito Sri» som spredte seg de siste timene gjennom det sosiale nettverket «WhatsApp». Den monetære enheten nektet kategorisk kopier av helgen som skapte usikkerhet, fordi gjennom påståtte rapporter fra finansielle rådgivere ble dollarsparere på bankkontoer oppfordret til å trekke dem umiddelbart. Sentralen påpekte at «alle innskudd i utenlandsk valuta har eiendeler i samme valuta som de støtter».