januar 18, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den blå dollaren faller, men gapet er fortsatt over 100 %

de strålende blå Tell denne onsdagen. Den parallelle siden indikerer en liten nedgang på 50 cent for å avgjøre på $205,5 for å kjøpe Og $208,5 til salgsOg Dette reduserer gapet til omtrent 101 % sammenlignet med offisiell engros og til omtrent 91 % sammenlignet med detaljhandel.

Dermed er prisen på den blå dollaren delvis moderat Økningen som ble registrert dagen før, men uten å avvike for langt fra sin historiske topp, som er $210 på salg.

De siste ukene, etter å ha rørt den nevnte rekorden, har sedlene beveget seg moderat opp og ned, i området $206 og $209, bærekraftig fra Endringer i etterspørselen etter valuta i det uformelle markedet.

Den blå dollaren viser et gap på mer enn 100 % i forhold til den offisielle engroshandelen

I mellomtiden viser pengedollar svært liten endring. de Elektro- og maskinteknikk Med AL30 forblir den nær $203, mens Beregnet med justering (CCL) som kjøres fritt fortsett Mellom $207 og $210I følge selskapets aksjekurv.

På den offisielle siden detaljist Fortsatt til $108,50 hos Banco Nacin, mens grossist Den åpnet i dag til $103,66, en krone ned økning fra forrige lukking, og igjen innenfor Daglig devalueringsområde som sentralbanken nylig hadde ratifisert.

READ  Han vil forhindre militær aktivitet