september 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den nevrovitenskapelige triangel for velvære: 9 nøkler for å oppnå forbindelsen sinn-kropp-hjerte

Den nevrovitenskapelige triangel for velvære: 9 nøkler for å oppnå forbindelsen sinn-kropp-hjerte

Utøvelsen av mindfulness gir oss muligheten til å utvikle full oppmerksomhet for å kunne styre vårt sinn, vår kropp og vårt hjerte, som en helhet som vi er (Getty Images)

Atferdsmedisin ser på mentale og emosjonelle faktorer som å ha effekter på fysisk helse og evnen til å komme seg etter sykdom og skade. Medisinske behandlinger må kompletteres med behandlinger som letter læring av helseegenomsorg slik at personen kan påta seg en aktiv rolle.

Problemet med stress, som en av de utløsende faktorene til sykdom, krever den rollen som egenomsorg for å kunne møte den som den ertil «total katastrofe som er livet vårt» uttrykt på denne måten av Jon Kabat Zinn. Dette innebærer å anta det som det mest menneskelige for å styre det.

«Praksisen av mindfulness gir oss muligheten til å utvikle full oppmerksomhet for å kunne styre vårt sinn, vår kropp og vårt hjerte, som helheten vi er. Mindfulness er en ressurs som er vitenskapelig godkjent av 55 år med forskning og mer enn 16 000 studier utført», forklart til Infobae den lisensiert Maria Christina Diaz.

Mindfulness er en ressurs vitenskapelig støttet av 55 års forskning og mer enn 16 000 studier (Getty Images)
Mindfulness er en ressurs vitenskapelig støttet av 55 års forskning og mer enn 16 000 studier (Getty Images)

Mindfulness-meditasjon er hentet fra buddhismen, men dens essens er universell, fordi det er en kapasitet som vi alle har og innebærer en viss måte å være oppmerksom på å se på oss selv internt, forstå oss selv og helbrede oss selv.

Denne spesielle måten å være oppmerksom på trenger nåværende holdninger:

Noen spørsmål vi kan stille oss selv daglig:

READ  Helse løste en økning for leger og responsen fra sektoren er forventet

1. Er jeg tilstede i nuet?

2. Er jeg klar over at jeg puster akkurat nå?

3. Hvordan er sinnet? Serena? har det travelt? Rastløs? Kjedelig? Komplisert? enten…

4. Hvordan er hjertet mitt, hvilke følelser føler jeg?

5. Er sinnet der kroppen er?

6. Lytter jeg til kroppen min, lever den innenfor mine reelle muligheter og fra mine grenser?

7. Kan jeg gjenkjenne meldingene til kroppen

FORTSETT Å LESE: