mai 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den norske ambassadøren i Ghana sier at AfCFTA har potensial til å øke afrikansk integrasjon

Den norske ambassadøren i Ghana, hans fremragende Gunnar Holm, fremhevet potensialet i det afrikanske kontinentale frihandelsområdet (AfCFTA) for å fremme fred og stabilitet på det afrikanske kontinentet.

I den første utgaven av Kofi Annan International Peacekeeping Training Center Stakeholder Dialogue Series, sa ambassadøren: “Det afrikanske kontinentale frihandelsområdet har potensial til å fremme Afrikas integrering i en retning som tilsvarer kontinentets unike sammensetning av land, mennesker, ressurser og økonomisk utvikling.”

“Det vil være utfordringer, men jeg er overbevist om at dette er veien vi må ta for regional fred og stabilitet, av hensyn til økonomisk og sosial utvikling og utnyttelse av kontinentets potensial til det fulle.”

Temaet for dialogen var “AfCFTA og den private sektoren: mot effektiv utvikling og bærekraftig fred”, og ble organisert for å samle interessenter i den private sektoren for å diskutere hvordan vi kan samarbeide for å opprettholde fred og sikkerhet i Afrika.

Hans fremragende Gunnar Holm sa: “Jeg er fast troende på økonomien og den private sektorens rolle i å fremme regional integrasjon og gjennom det, etablere sterke strukturer for fred.”

Han understreket også behovet for å fokusere på myke menneskelige sikkerhetsspørsmål som arbeidsledighet og fattigdom.

“Jeg tror at ved å bevege oss mer mot mer myk menneskelig sikkerhet, den typen sikkerhet som berører og berører så mange forskjellige mennesker på dette kontinentet og rundt om i verden, vil vi fortsette å gjøre sentrum og vår diskusjon relevant. For når vi snakker om sikkerhet mot arbeidsledighet, økonomiske vanskeligheter, sykdommer, mangel på utdannelse og mange flere av globale utfordringer. ”

Den private sektoren spiller en viktig rolle i fred og stabilitet – den tyske viseambassadøren i Ghana

READ  Tesla-kameraer inne i bilen gir personvernhensyn

I en tale ved den samme anledningen, henviste den tyske viseambassadøren i Ghana, hans høyeste Hans Heigl Sander, til viktigheten av den private sektoren for å fremme fred og stabilitet i regionen.

“Vi erkjenner viktigheten av privat sektor når det gjelder å takle de strukturelle årsakene til usikkerhet. Det er ingen tvil om at økonomisk utvikling har en viktig rolle i å takle fattigdom, jobbmangel og tilbakestående, som, hvis ikke ukontrollert, kan være en pådriver for kollektive klager og ustabilitet. Det er stort potensial for et sterkere partnerskap mellom fredsbyggende institusjoner og agenter i den private sektoren. Den private sektoren deltar i sosialt samholdsinitiativer og utnytter dens innvirkning på å styrke stabiliteten på stats- og samfunnnivå gjennom samfunnsansvar og deltakelse i politiske konsultasjoner og tvisteløsningsmekanismer. ”

citinewsroom