juli 30, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den norske formuesskatten truer U-sving-veksten, sa finansministeren

(Bloomberg) – Norges finansminister har advart om at et regjeringsskifte i det kommende valget kan føre til høyere formuesskatter, utløse en kapitalflukt og true jobbskapingen i det rike nordiske landet.

John Tor Sanner sa i et intervju at valget i september kunne hindre det nåværende konservative ledede koalisjonsarbeidet for å redusere formuesskatten. Han sa at det ville hindre investeringer for å skape nye inntektsstrømmer som ville føre til en nedgang i oljeinntektene.

Det nordiske landet er et av de fem medlemmene av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, som beskattet nettoverdien av enkeltpersoner innen 2019, med de siste dataene falt til rekordhøye 12 i 1996. Opposisjons-Ap har lovet å øke formuesskatten i forkant av slutten av premier Erna Solbergs åtteårsperiode.

“Det er bare noen få ting som de rødgrønne partiene er enige om, og dette er mer statlig kontroll og høyere skatter på norsk eierskap,” sa Sanner. “I de kommende årene må vi legge bedre til rette for verdiskaping og jobbskaping i Norge. Da oljeinntektene bidrar mindre, er det viktig å legge til rette for et sterkt og mangfoldig norsk eierskap.”

Sener gjentok at Norge burde redusere kostnadene for oljeformue som har økt gjennom årene og spesielt under epidemien.

Det oljerike landet er i krise snarere enn det veldig rike, og stoler på verdens største statlige velstandsfond på $ 1,4 billioner. Samtidig sa en regjeringsoppnevnt komité tidligere i år at landet måtte øke skatteinntektene eller redusere velferdsutgiftene fordi fallet fra pandemien ville true offentlig økonomisk stabilitet.

Norske forretningsinvesteringer vil ikke endre seg mye i år etter å ha falt 6% i 2020, med neste års ekspansjonsprognose forventet å være 2,1%, sa SSB i sine nye utsikter på fredag. I mars forutslo den en 2,2% sammentrekning i år og en 2,8% utvidelse i 2022. Arbeidsledigheten vil ikke komme tilbake til “det nivået vi synes er mer normalt” før i 2023.

READ  Lampic Disc - VG

I følge en undersøkelse av 400 velstående nordmenn av det lokale konsulentselskapet NHHS, som ble publisert i forrige måned, har formuesskatten allerede hatt stor innvirkning på beslutningen om å reise til utlandet. “Risikoen for rehabilitering er høyere hvis formuesskatten økes,” heter det.

Den norske skipsfartsmilliardæren John Fredriksen (77) fikk kypriotisk statsborgerskap i 2006, noe som gjorde det enda vanskeligere å unngå å betale skatt på Norges formue, rapporterte avisen Verdens gang det året. Aksjer i selskaper, inkludert Frontline Limited og SFL Corporation, gir ham 10,2 milliarder dollar i formue, ifølge Bloomberg Billionaires Index.

Arbeiderpartiet har lovet å øke skattesatsen på formue over 1,7 millioner kroner (3 203 000) til 1,1 prosent, sammenlignet med 0,85 prosent nå satt til 1,5 millioner kroner. Toppraten er satt til 1,3% på formue som overstiger 20 millioner kroner.

“Det var tydelig i valgkampen at skatten på norsk eierskap ville være et tema,” sa Sanner. “Nå kommer vi ut av krisen. Det er viktig at flere gjør det lettere å investere sine egne penger i norske kontorer.”

(Punkt 7 legger til en indikasjon på investering og arbeidsledighet.)

Flere historier som dette er tilgjengelige bloomberg.com

Få et medlemskap nå For å komme videre med de mest pålitelige kildene for forretningsnyheter.

© 2021 Bloomberg LP