oktober 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den norske SWF balanserer om noen logistikkeiendommer i USA og Europa

Publisert 20/07/2021


Partnerskapet mellom Norges Bank Investment Management og Prologis kjøpte 11 logistiske eiendeler i Berlin og Rhinen-Ruhr-regionen i Tyskland. Avtalen ble undertegnet 19. mai 2021 og transaksjonen ble fullført 30. juni 2021.

Norges Bank Investment Management (NBIM), som har tilsyn med det norske statlige pensjonsfondet Global, har betalt 108 millioner euro for eierandelen på 47 prosent. Eiendeler regnskapsføres ikke med gjeld og det er ingen finansiering i transaksjonen. Prologis eier de resterende 53 prosent eierandelene og forvalter eiendelene til eiendommen på vegne av felleskontrollert virksomhet.

Selger er et tysk børsnotert eiendomsselskap.

Eiendommen har et samlet areal på 548 000 kvadratmeter.

Logistikk disponerer eiendommen til Hines Group
Partnerskapet solgte en logistikkeiendom i Jeffersonville, South Indiana. Avtalen ble undertegnet 26. mars 2021 og transaksjonen ble gjennomført 17. mai 2021. Norgas Bank mottok 45 millioner dollar for 45% eierandel på kapitalforvaltningsaktiva. Eiendommen ble kjøpt i 2015 som en del av en større porteføljetransaksjon.

Fond forvaltes av eiendomskjøper Hines.

Bygningen har et totalareal på 1,0 millioner kvadratmeter.

Avhender logistikkfunksjoner til Ares Management
Partnerskapet har solgt 27 logistiske eiendeler i flere amerikanske markeder, inkludert Memphis, Louisville, Seattle, Baltimore / DC og Sør-Florida.

Avtalen ble undertegnet 2. juni 2021 og transaksjonen ble fullført 14. juli 2021.

Norgas Bank Investment Management mottok 206 millioner dollar for 45% eierandel på eiendelene. Eiendelene ble kjøpt i januar 2020 som en del av en større porteføljetransaksjon.

Eiendomskjøper er et fond forvaltet av Ares Management.

Bygningene dekker et samlet areal på 5,1 millioner kvadratmeter.

READ  Den unge kvinnen kommer tilbake fra Norge