september 25, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den svenske eiendomsgiganten har budd 30 milliarder dollar på Entra-E24

Det børsnoterte svenske eiendomsselskapet planlegger et bud på 30 milliarder dollar på SBB Entra, som har engasjert ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver.

I spill: Entra og administrerende direktør Sonja Horn kan få nye eiere.

Kom inn

Publisert av:,

Nasdaq Stockholm-børsnoterte SBB tilbyr 165 kroner per aksje til tidligere statskontrollert eiendomsselskap Entra. Budprisene er bare $ 30 milliarder dollar per bedrift.

Dette fremgår av børsmeldingen tirsdag.

Tilbudet er underlagt en premie på 15% fra sluttkurs mandag. Rapporten slår fast at dette er en forbedret versjon av budet som SBB tidligere delte med Entra-styret.

Oppgjøret vil bli gjort i form av 115,5 kroner per aksje i kontanter og 49,5 kroner i form av aksjer i Stockholm-børsnoterte SBB kontant til Folketrigfondet, handelsdepartementet og andre aksjonærer i Entra.

SBB, som representerer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden for, har en markedsverdi på 31 milliarder SEK.

Vi vil være en del av Ent Entra SBB og bli med på vår ambisjon om å skape det ledende sosiale infrastrukturselskapet i Europa, et selskap med lange leieavtaler, høyt belegg og mangfoldig og eksklusiv, attraktiv og bærekraftig eiendomsportefølje av høy kvalitet. Norden er hjemmet til leietakere, “sa SBB-sjef Elijah Batljan i en uttalelse.

Tilbyr Entra: SBB og administrerende direktør Elijah Batljan

Jenny Lagerquist

Bud nummer to

Svensk-montenegrinske Battlene grunnla SBB i 2016. I en Klassekampartikkel Siden januar i år har han blitt beskrevet som “en tidligere sosialdemokratisk topppolitiker som har samlet rikdom ved å kjøpe offentlig eiendom i Sverige”.

I artikkelen blir det også sagt en ting om selskapets vekstintensjoner i Norge.

Det ble også forklart at SBB, også kjent som hybridobligasjoner, samlet inn penger på en ekstraordinær måte og var permanente lån som selskapet betalte renter på.

SBB behandler permanent gjeld som egenkapital og har en metode som er godkjent av American Credit Rating Agency Standard & Poor med en BBB minus rating.

Kombinasjonen av SBB og Entra vil skape en spiller med en svensk krone på 131 milliarder i brutto eiendeler innen utgangen av tredje kvartal, ifølge en børserklæring tirsdag.

Samtidig anslår SBB 260 millioner SEK synergier før skatt for året. Tilbudet er betinget av aksept, omhu og godkjenning fra norske konkurrerende myndigheter fra mer enn 90 prosent av aksjene.

Det ble videre understreket at SBB ønsker å samarbeide med Entra om å godta en “vennlig transaksjon”.

“For det formål delte SBB nylig vilkårene i tilbudet med Entra Board, en meningsfull forbedring i forhold til det forrige tilbudet, som ble delt privat med Entra Board,” heter det i rapporten.

“Mens SBB med respekt venter på innstillingen fra Entra-styret, har SBB valgt å kunngjøre sin intensjon om å lansere tilbudet med den hensikt å gi Entras aksjonærer muligheten til å godta det før årsskiftet.”

Hvis tilbudet på 100 prosent blir akseptert, vil eksisterende SBB-aksjonærer ende opp med 83,5 prosent av selskapets totale aksjer, mens entraaksjonærene vil motta 16,5 prosent.

SBBs andel falt i underkant av to prosent etter at aksjepausen i aksjer ble løftet under lunsj.

Konsulent engasjert

Entra-aksjene nådde en topp på 165,20 kroner i februar, men falt under 100 kroner i kjølvannet av Corona-krisen.

Siden den gang har prisen steget over 40 prosent, og tirsdag steg aksjen med nye 11,4 prosent til 160 kroner, fem kroner mer enn det kunngjørte budet.

Entra-sjef Sonja Horn sa til E24 at selskapets styre har engasjert ABG Sundal Collier som konsulent i prosessen.

Meglerhuset har som hovedoppgave å tiltrekke seg interesse fra alternative budgivere og dermed øke prisen.

Staten solgte seg selv

Simen Mortensen, en DNB-markedsanalytiker, sa til FinanceSavizen tidligere i dag at han hadde sett det Nåværende budgivere For Entra.

– Tre børsnoterte selskaper i Sverige er hovedkandidatene: Castellum, SBB og Balder. Men jeg tror ikke vi skal forlate de andre private aktørene, sa Mortensen til avisen.

Entra utvikler, leier og vedlikeholder næringseiendom i hele Norge og har en eiendomsportefølje på 90 eiendommer på 1,3 millioner kvadratmeter, til en verdi av 52 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Les i E24 +

Aksjemarkedskommentar: Staten kan ha handlet bedre i Entra

Offentlig sektor står for 59 prosent av utleieporteføljen. Selskapet ble først stiftet i 2000 av Stortingets beslutning om å separere kontorbyggvirksomheten i Statsbig.

I oktober 2014 ble Entra 100 til 49,6 prosent av det offentlige salget eksponert. De siste årene har det blitt solgt videre gjennom flere runder, av staten, handelsdepartementet og eier for tiden 8 prosent eierandel.

Samtidig kjøpte Folketrigfundet Entra i fjor og er nå den største eieren med 12 prosent av aksjene.

Les også

Regjeringen vil selge 25 millioner aksjer i Entra

Post
READ  Swan Lake går gratis fra Den Norske Opera