september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den tidligere lederen for eiendomsinformasjon for det norske suverene formuefondet slutter seg til et amerikansk selskap

Karsten Kalevig, privat eiendomsrådgiver for administrerende direktør i det norske suverene formuefondet, flytter til USA for å bli med i investeringsfondet Prologis.

Han vil føre tilsyn med Prologis ‘strategiske kapitalvirksomhet, som inkluderer 10 felles investeringsprosjekter i USA, Latin -Amerika, Europa og Asia, med virkning fra 1. oktober.

Kallevig har som mål å utvide selskapets eiendomsbeholdning og private investeringsforhold. Han vil rapportere til Prologis styreleder og administrerende direktør Hamid Moghadam.

Kalevig har vært med i Norges Bank Investment Management sitt eiendomsprogram siden oppstarten i 2010. Han bygde teamet og en eiendomsportefølje på 30 milliarder dollar i det påfølgende tiåret.

Han fungerte som investeringsdirektør for eiendom og administrerende direktør i Norges Bank Real Estate Management.

Senest var han en spesiell rådgiver for administrerende direktør i Sovereign Wealth Fund, Nikolai Tangin, en rolle han påtok seg i september 2020.

Kallevig hadde tidligere ledende stillinger i Grove International Partners og Soros Fund Management i Tokyo og London.

“Vi tror at vår strategiske kapitalvirksomhet har et stort potensial for videre vekst når vi fortsetter å skaffe og utvikle eiendom i verdens mektigste handelssentre,” sa Moghadam.READ  Dollar faller etter at Fed Powell nedtoner inflasjonsfrykt مخاوف