mai 6, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den tysk-norske sammenkoblingen går ut av prøvefasen og blir fullt operativ

13. april (Fornybar Nå) – Den nederlandske transmisjonsoperatøren (TSO) Tennet sa mandag at Nordlink, 1,4-GW-forbindelsen mellom Tyskland og Norge, har blitt satt i drift etter flere måneders rettssaker.

HVDC-prosjektet ble implementert av den norske TSO Statnet og DC Nordicabel GmbH & Co Kg, som ligner på Tennett og den tyske utviklingsbanken KFW. Nordlink er designet for å gi Tysklands nettilgang til Norges vannkraftressurser, mens det norske nettet vil dra nytte av Tysklands vindkraftressurser.

HVDC-sammenkoblingen med høy spenning har en total lengde på 623 km (387 miles), inkludert 516 km sjøkabler og 54 km underjordisk kabelsystem. Denne lenken lanseres 27. mai. Selv om byggingen startet i 2016, startet prøveoperasjoner i desember 2020.

“Ved å koble det norske og det tyske energimarkedet kan vi oppnå forsyningssikkerhet og bærekraftige energipriser samtidig som vi øker andelen fornybar energi i drivstoffmiksen,” kommenterte Marcus Sheer, en del av KfW IPEX-Bank Management Board.

DC Nordicabel var ansvarlig for bygging og godkjenning av den tyske siden, og Hitachi ABB-kraftnettene var lokalisert ved omformerstasjonen i Sør-Norge og en annen i Nord-Tyskland.

READ  Stor spredning i Ane Sane - Elleve spillere smittet - VG