oktober 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Det er planlagt et hydrogenproduksjons- og eksportanlegg for Norge

Planer for det nyeste hydrogenproduksjons- og eksportanlegget ble avduket i dag (6. september) for Moszone i Norge.

Gen2 står bak energiprosjektet, og det ønsker å begynne å produsere hydrogen i 2024.

Etter en avtale med Wefson kommune om denne innsatsen, vil Gen2 Energy ha tilgang til to tomter som vil gi liv til hydrogenutvikling.

Han sa at selskapet planlegger å starte arbeidet umiddelbart, og når det er klart, vil det produserte hydrogenet bli sendt til relevante markeder i Europa.

På planene sa Jonas Meyer, daglig leder, Gen2 Energy: “Vi er glade for å ha valgt Moszine til å produsere grønt hydrogen i stor skala.

“Mosjøen har billig fornybar energi, relevante arbeidere fra foredlingsindustrien og gode forsendelsesmuligheter.”

Wefson kommunes ordfører Berit Hundala sa: “Dette er en flott mulighet for oss. Wefsn har en viktig industrihistorie bak seg, med aluminiumsproduksjon som er den mest utbredte med et stort antall datterselskapsleverandørselskaper.

– Det faktum at det er store muligheter for å etablere seg nå i den grønne industrien representert av hydrogenprodusent Gen2 Energy, betyr at et industrikonsern ved navn Wafsn fortsatt har flere bein å stå på.

-Dette betyr grunnlaget for nye fremtidsrettede jobber og et styrket befolkningsgrunnlag, understreket ordføreren.