desember 1, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Det norske gigantiske oljefondet har investert i fornybar energi for første gang

Norges «Oljefond» Klar Investering Først i offshore-vinduet for en viktig global investor. $ A2 billioner vil være fondet Betale 3 1.375 milliarder kroner for en 50% eierandel i 752 MW Borcel 1 & 2 havvindpark i Nederland, verdens nest største havvindpark. Prosjektet eies av den danske giganten rsted A / S, og strsted vil være medeier og operatør av prosjektet.

Fondet har gjeld til den norske regjeringen for sin beslutning om å inkludere inntektene fra salg av olje og gass til velstandsfondet. Inntil nylig hadde det ikke bare offentlige verdipapirer, men nylig utvidet til infrastruktur som eiendom og fornybar energi.

I en Strategi Rapporten ble også utgitt i går, og beskriver fondets planer for drivstoff. «Vi vil gradvis bygge en fornybar energiportefølje. Vi vil først og fremst ha som mål å investere i vind- og solenergi. Vi vil fokusere på prosjekter med redusert strømprisrisiko, stabil kontantstrøm og begrenset risiko for store investeringer,» skrev fondsforvalterne.

Det norske oljefondet nylig Funnet Det meste av kontantstrømmen fra fossilt brensel gikk inn i fondet på grunn av påfølgende investeringer på grunn av uriktige olje- og gassinvesteringer. Det har jobbet for å redusere eksponeringen for klimasensitive investeringer, spesielt kull, og i fjor Avhend Fra Australias AGL Energy.

Nylig, Nikolai Tanzen, leder av fondet, advarte mot å beskrive den nylige tilstrømningen av investeringer i fornybar energi som en «boble». – Det interessante er at hvis du sammenligner situasjonen nå, for eksempel situasjonen før 2000, har aksjemarkedet rett i at teknologiselskaper kommer til å gjøre det bedre i fremtiden, sier Tanzan til Bloomberg. «Men verdsettelsen gikk litt opp, så den gikk ned igjen, men den teknologiske utviklingen fortsatte.»

READ  Norge vs Tyrkia: Hollands Norge kollapser på Tyrkia

«Det unoterte infrastrukturfondet for fornybar energi er en ny aktivaklasse som vi vil investere i for å forbedre fondets samlede mangfold. Vi ser frem til å fortsette vår investeringsstrategi for unotert fornybar energiinfrastruktur,» sa Tanzen i en nylig kunngjøring om havvind.

Nylig utgitt Rapportere Fra International Renewable Energy Agency (IRENA) blir forskjellene mellom ytelsen til fornybar energi og fossile drivstoffinvesteringer fremhevet. Mange globale investorer legger merke til denne trenden og tar sine beslutninger i samsvar med dette.

Norsk oljefond Gitt Retten til å investere i fornybare energiprosjekter som ikke ble notert for to år siden, er en foregående konklusjon fra det som har blitt en stor global tilstrømning av investeringer i fornybar energi.