oktober 6, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Dette er datoene for forhåndsregistrering for UNCUYO - Unidiversidad videregående skoler

Dette er datoene for forhåndsregistrering for UNCUYO – Unidiversidad videregående skoler

I et første trinn, fra 3. til 5. oktober, vil de som ønsker å komme inn på Landbruks- og Ønologisk Lyceum kunne forhåndsregistrere seg. Så, fra 24. til 26. oktober, er det kandidatenes tur til å gå inn i CUC, DAD, Teaching og Martín Zapata. Den første prosessen er online.

National University of Cuyo kunngjorde det datoer for forhåndsregistrering for opptak til det første året på videregående skoler innen 2023. Superior Council of UNCUYO godkjente opptaksplanen gjennom resolusjon nr. 743/2022.

Denne forhåndsregistreringen vil skje i to trinn. Til å begynne med er prosedyrene for de tekniske skolene planlagt: Landbruks- og ønologiske skole, og landbruk (av General Alvear) fra mandag 3. oktober til onsdag 5. oktober til kl. 17.00. I et annet øyeblikk vil forhåndsregistreringene til orienterte skoler vil bli gjennomført: Central University College, Institutt for pedagogisk anvendelse, undervisning og Martín Zapata, mellom mandag 24. og onsdag 26. oktober til kl. 17.00.

Den generelle prosessen inkluderer en forekomst av forhåndsregistrering av søkere som vil være virtuelle, gjennom et nettbasert system, som vil være tilgjengelig på nettsidene til hver av skolene (se nedenfor) på datoene som er fastsatt for opplasting av dokumentasjon. Når det gjelder Landbruksskolen, vil forhåndsregistrerings- og registreringsprosedyren bli informert i tide gjennom dens offisielle informasjonskanaler.

Når forhåndsregistreringen er fullført, følger registrerings- eller påmeldingsstadiet, som vil bli tildelt etter tur og behørig informert på nettsiden til hver skole eller UNCUYO. (www.uncuyo.edu.ar)som må utføres av de studentene som har fått plass på listen som vil bli publisert på de samme nettsidene på de fastsatte datoene.

READ  "Vi er forpliktet til konseptet med velvære 360 ​​for å ta vare på vår omfattende helse"

UNCUYO-ansatte vil utarbeide gjennomsnittene -gjennom sitt eget dataprogram-, basert på de generelle gjennomsnittene for læreplanområdene eller -områdene behørig sertifisert av opprinnelsesskolene. Kvalifikasjonene kommer fra et sertifikat utarbeidet av Generaldirektoratet for skoler og som søkeren må hente fra GEM og legge ved på tidspunktet for utfylling av forhåndsregistreringsskjemaet.

Forhåndspåmelding og påmelding til Landbrukslyceum og Landbruksskole

 • Forhåndsregistrering: fra mandag 3. oktober til onsdag 5. oktober til kl. 17.00 vil systemet være aktivert for foreldre eller foresatte. For Landbrukslyceumet i: https://lae.uncuyo.edu.ar/

Når det gjelder Landbruksskolen vil det bli rapportert i institusjonens hjemmeside Hvordan vil forhåndsregistreringsprosessen gjennomføres?

Utstilling av deltakerlisten: tirsdag 11. oktober fra kl. 10.00. www.uncuyo.edu.ar/prensa.

 • Påmelding: det vil være obligatorisk for studenter som ønsker å velge den ledige stillingen som tildeles mellom onsdag 12. og fredag ​​14. oktober til kl. 17.00, i henhold til skiftorganiseringen som skolen fastsetter og formidler til deltakerne.

Utstilling av den andre listen: tirsdag 18. oktober, med start kl. 10.00 (obligatorisk for studenter som ønsker å velge den tildelte ledige stillingen), i henhold til organisasjonen i skift fastsatt og kommunisert av skolen gjennom dens kommunikasjonskanaler.

 • Påmelding på den andre listen: det vil kun være for de nytildelte med ledig stilling onsdag 19. oktober, i henhold til skiftorganisasjonen bestemt og kommunisert av skolen gjennom de offisielle informasjonskanalene.

Timeplan for lærere, DAD, Martín Zapata og CUC

 • Forhåndsregistrering: fra mandag 24. oktober til onsdag 26. oktober til kl. 17.00 vil autorisasjonen av systemet for far, mor eller foresatt bli utført på:

Sentralhøyskolen: https://cuc.uncuyo.edu.ar/
Undervisning: https://magisterio.uncuyo.edu.ar/
Martin Zapata: https://mzapata.uncuyo.edu.ar/
Undervisningsapplikasjonsavdeling (DAD): https://dad.uncuyo.edu.ar/

Utstilling av deltakerlisten: tirsdag 4. november fra kl. 10.00. www.uncuyo.edu.ar/prensa.

 • Påmelding: Det vil være obligatorisk for studenter som ønsker å velge den ledige stillingen som er tildelt fra mandag 7. til fredag ​​11. november til kl. 17.00, i henhold til skiftorganisasjonen bestemt og kommunisert av hver skole gjennom offisielle kommunikasjonskanaler.

I mellomtiden vil utstillingen av den andre listen holdes onsdag 16. november, med start klokken 10, ifølge organisasjonen i skift fastsatt og kommunisert av skolen.

 • Påmelding andre liste: det vil kun være for nye tilsatte med ledige stillinger torsdag 17. november.

Kjennetegn og kontakt med UNCUYO ungdomsskoler

Landbruks- og ønologisk Lyceum: Tittel på tekniker i matteknologi. E-post: departmentestudiantes@laevirtual.uncu.edu.ar

General Alvear Landbruksskole: Tittel på tekniker i landbruksproduksjon. E-post: inscripciones2022@ea.edu.ar.

Sentralhøyskolen: Bachelor med følgende retninger:

 • naturvitenskap
 • Samfunnsvitenskap og humaniora
 • Arts

Telefon: 4241496, internnummer 1803, mail: dep.estudiantes@mail.cuc.uncu.edu.ar.

Martin Zapata: Bachelor med følgende retninger:

 • Økonomi og administrasjon
 • Databehandling
 • Samfunnsvitenskap og humaniora

Telefon: 4238515, internnummer 1876, mail: inscripcionesmz2021@gmail.com.

Undervisning: Bachelor med følgende retninger:

 • naturvitenskap
 • Samfunnsvitenskap og humaniora
 • Kommunikasjon

Telefon: 4236669/9380, mail: inscripciones_magisterio@uncu.edu.ar.

Avdeling for undervisningsapplikasjoner: Bachelor med retninger innen:

 • naturvitenskap
 • Samfunnsvitenskap og humaniora
 • språk

Telefon: 4274722, e-post: gcorvalan@uncu.edu.ar.