mai 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

En gruppe som skal vurdere innvirkningen av klima på Norsk formuefond

Det norske finansdepartementet har utnevnt et “ekspertgruppe” for å vurdere hvordan klimaendringer, klimapolitikk og skiftet mot en karbonfattig økonomi vil påvirke landets statlige velstandsfond.

Konsernets resultater vil undersøke betydningen av finansielle klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter på 10,91 billioner kroner (1,28 billioner dollar), Global Government Pension Fund, Oslo, under ulike scenarier.

Jean-Toure Sanner, finansminister, sa i en oversettelse av en pressemelding at departementet trengte mer kunnskap om hvordan overgangen til et karbonfattig samfunn påvirker det statlige formuefondets eksponering for klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter.

Ekspertgruppen ledes av Martin Skank, styreleder for prinsippene for ansvarlige investeringer, medlem av klimaendringsinitiativet, og styremedlem i det norske finansselskapet Storebrand. De øvrige medlemmene er Kristin Halvorsen, direktør for senter for internasjonal klima- og miljøforskning. Tone Bjornstad Hanstad, investeringsprofessor i norsk finansfirma Ferd; Og Karen S. Thorborn, professor ved NHH School of Economics. Thomas Eckley, tidligere sjeføkonom i Folketrygdfondet, som forvalter eiendelene til det statlige pensjonskassen 272 milliarder kroner, Oslo, vil overta som konsernsekretær.

Evalueringsrapporten til gruppen vil bli presentert 15. august. Avdelingen ønsker en rapport som diskuterer alternative måter å håndtere virkningene av finansielle klimarisiko og investeringsmuligheter i SPU. Rapporten vil også vurdere om ny kunnskap om klimaendringer er viktig for nøkkelfaktorene som ligger til grunn for investeringsstrategien for formuefondet og for driftsforvaltningen. Denne delen av vurderingen skal tydeliggjøre hvordan finansmarkedene takler klimarisiko og karakteristikken til disse risikoene i forhold til andre finansielle risikoer. Det bør også tas med i hvilken grad klimarisiko er priset i finansmarkedene.

Til slutt ønsker avdelingen eksempler på hva andre lignende fond gjør innen risiko og muligheter for klimaendringer.

Gruppen ønsker også innspill fra eksterne organisasjoner via e-post innen 31. mars.

READ  Å sikre ny virksomhet er blant CPPIBs forutsetninger for SB Energy-avtalen