september 25, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

En klorlekkasje ved et sjømatanlegg i Norge har drept 96 000 fisk

Det internasjonale sjømatfirmaet Greig Seafood har lekket nesten 4000 liter klor til Ford i Nord -Norge og drept om lag 96 000 fisk. Kunngjort Tirsdag Greig Seafood – Det leverer mer enn det 25 000 tonn Hvert år laks til Nord -Amerika og Asia – sier ingen skade på ansatte eller andre mennesker.

– Det er veldig smertefullt, sa Stein Torheim, leder for Alta i Norge, i en uttalelse tirsdag. “Fokuset vårt er nå først å rydde opp. Vi får alle fakta om denne hendelsen på bordet, for å sikre at det ikke skjer igjen.”

Greg sa at sjømatlekkasjen “hadde en kortsiktig, alvorlig innvirkning på organismer i vannet rundt høstingsanlegget på tidspunktet for hendelsen.” Selskapet bruker klor for å desinfisere prosessvannet ved høstingsanlegget, som er standardmetoden i Norge. Det kjemiske elementet “oppløses raskt og brytes raskt ned i vann,” sa selskapet.

Greig Seafood Finmark vedlikeholder rengjøringen av Harvesting -pennene, noe som vil ta flere dager å fullføre, sa selskapet. Selskapet sa at den døde fisken er forsikret, anleggets ensilasjeanlegg og båtene nevnt av selskapet blir kontinuerlig overvåket.

Det lekkede kloret hadde allerede strømmet inn i Atlanterhavet, og nødetater jobber med å forstå hendelsen fullt ut, sa lokalt politi.

Greig Seafood sa tirsdag at den ennå ikke hadde hatt en omfattende oversikt over lekkasjenes miljøpåvirkning, men at en organisasjon tilknyttet Norsk institutt for vannforskning ville ta en uavhengig miljøvurdering «om noen dager».

Selskapet sa at det var “fullt samarbeid med alle myndigheter og avventer undersøkelse av hendelsene som førte til lekkasjen.”

Selv om de økonomiske konsekvensene av katastrofen ikke umiddelbart var klare, estimerte det norske medieselskapet Intrafish, som dekker den globale fiskerinæringen, verdien av den døde fisken til å være omtrentlig. 3,4 millioner dollar.

READ  Eiendom i Norge: Prisene har steget over hele landet, men faller i Oslo