oktober 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Et for lengst mistet fragment av Stonehenge gir et enestående glimt inn i det indre av et gammelt monument

Et for lengst mistet fragment av Stonehenge gir et enestående glimt inn i det indre av et gammelt monument

Et stykke Stone henge som ble tatt av en mann som gjorde restaureringsarbeid på monumentet, ble returnert etter 60 år, og ga forskere muligheten til å se inne i en søyle av det ikoniske monumentet for første gang.

I 1958 tok Robert Phillips, en representant for boreselskapet som hjalp med å gjenopprette Stonehenge, den sylindriske kjernen etter at den ble boret fra en av Stonehenges søyler: Stone 58. Senere, da han emigrerte til USA, tok Phillips kjernen med seg . .

På grunn av den beskyttede statusen til Stonehenge, er det ikke lenger mulig å trekke ut prøver fra steinene. Men med kjernens retur I 2018 hadde forskere muligheten til å gjennomføre enestående geokjemiske analyser av en Stonehenge -søyle, som de beskrev i en ny studie.