mai 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Et tungt bevæpnet fregatt som seiler i Norskehavet “for å sikre russiske fiskeres sikkerhet”

De Admiral Kasatonov Seiler med den store marine slepebåten Nikolai Cheker Og marintankskip Viasma. En gruppe skip fra den nordlige flåten kom inn i Norskehavet fra sør etter en langdistanseutplassering som startet i desember i fjor.

Søndag morgen var skipene sørvest for Orlando Air Force Base, der Norges flåte med F-35 jagerfly ligger.

Bare AIS er i drift for slepebåten og tankskipet, noe som gjør posisjonen synlig på sivile system for sporing av skipstrafikk.

Kart: Norsk kartografisk myndighet

“En innsatsstyrke bestående av skip og støtteskip fra den nordlige flåten, ledet av fregatten Admiral KasatonovJeg gikk inn i Norskehavet. I flere dager vil marine sjømenn trene for å lete etter ubåter ved hjelp av ekkoloddutstyret om bord, og de vil også sikre sikkerheten til russiske fiskere på fiskeplassene, “Fleet Press Office nevnt i en. Lørdag.

Foreløpig holder gruppen av skip en jevn kurs nordover mot Murmansk.

Det er naturlig for krigsskipene i Nordflåten å seile langs kysten av Norge. De siste årene har til og med rakettøvelser blitt praktisert i internasjonale farvann vest og sør for Nordkapp.

Imidlertid har det ikke tidligere blitt fremhevet å sikre russiske fiskeres sikkerhet i farvann som er en del av den nærliggende norske økonomiske sonen.

Annonser

I Norge er det lagt stor vekt på søk- og redningsaksjoner i nordlige farvann. En ny helikoptersøkings- og redningsbase vil bli etablert i Tromsø, sammen med de eksisterende ressursene i Bodo, Panak og Longerpine.

Moskva har tidligere uttrykt misnøye med at den norske kystvakten arresterer russiske fiskefartøyer mistenkt for brudd på fiskeribestemmelsene.

I 2002, Navy-ødeleggeren Severomorsk Jeg seilte til fiskeribeskyttelsessonen nær Svalbard, et verneområde som ikke ble anerkjent av Russland på den tiden. Selv om denne turen ble møtt med skepsis i Oslo, ble Moskva tolket som en rutinemessig øvelse rettet mot å inspisere fiskefartøyer som fører russisk flagg i regionen.

Den økonomiske sonen strekker seg 200 nautiske mil fra Norges territoriale grenser. Staten nyter ikke full suverenitet over regionen, men snarere suverene rettigheter over naturressursene på havbunnen og i vannet over den.

READ  Bedriftsledere i Dundee støtter 'radikale' forslag for å øke veksten

Russland og Norge deler andeler av vanlige fiskebestander i Nord, som torsk. Innenfor den økonomiske sonen, så vel som i fiskeriområdet rundt Jan Mayen i Norskehavet, er den norske kystvakten ansvarlig for lovlig tilsyn.

Bevæpnet med Oniks- og Kalibr-cruisemissiler, samt et anti-ubåt torpedokompleks, Admiral Kasatonov Det er den andre av den nye klassen fregatter fra den russiske marinen, som vil komme i tjeneste i juli 2020.

Krigsskipet har den viktigste marinebasen til den nordlige flåten Severomorsk på Kolahalvøya som en innenrikshavn.

Siden den forlot Severomorsk 30. desember, har fregatten seilt i Atlanterhavet og Middelhavet og fått vennskapskontakter i Tyrkia, Syria, Kypros, Hellas, Egypt og Algerie.

Pressemeldingen fra Nordflåten sa at fregatten senere vil gjennomføre en rekke kampopplæringsoppdrag i Barentshavet før de tilkaller Severomorsk.