august 15, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Etter euforien venter markedet på de første kunngjøringene fra Massa

Når det gjelder utsiktene for denne uken, understreket Albornoz at «data om det amerikanske arbeidsmarkedet vil være avgjørende denne uken for å se hvordan dollaren vil utvikle seg innenlands, så vel som Masas kunngjøringer, siden hvis disse ikke er nok eller ikke indikerer en endring i trend kan det snus».

På samme måte, forrige uke, var statsobligasjoner i dollar i stand til å stoppe sin nedadgående trend og slette akkumulerte tap etter at Martin Guzman trakk seg. Den høyeste økningen var representert av GD38 på 13,7 %, fulgt av Bonar 2035, med økninger på opptil 9,6 % og GD46 på 9 %.

Mauro NatalucciRava Bursátil, en finansiell rådgiver hos Rava Bursátil, mente at «rallyet kan fortsette fordi markedet har diskontert alt dårlig i priser, og det er grunnen til at avkastningen var omtrent 50% i dollar; prisene var allerede flate, så de kan fortsette å gå opp.» I alle fall advarte han: «Det vil avhenge av sikkerheten som landet genererer. Med ankomsten av Massa, som er høyt ansett av amerikanske og internasjonale markeder, kan markedet kanskje finne stabilitet, i det minste på kort sikt. Selv om økonomien trenger Selv om det gjøres dype tilpasninger, er de kortsiktige utsiktene viktige.»

Analytikeren var enig i analysen Frederic GlostinNoe som tydet på at det vil avhenge av tiltakene som varslet av den nye statsråden. «Forutsatt pro-markedstiltak, vil obligasjoner stige når dollar kommer inn for å blåse opp reservene, og tilliten til dette nye instrumentet gjenopprettes, i tillegg til å tiltrekke seg andre finansieringskilder som sikrede lån og muligheten for å kjøpe tilbake eksisterende obligasjoner til knapt over- grunnprisene og øke dem,» sa han.

READ  450 millioner mellom mandag og onsdag

I denne forstand la han til: «Dette ville gi det styrke og forutsigbarhet, fordi sannsynligheten for mislighold ikke er langt unna. Med en internrente på 41 %, som i dag, men var mye høyere og etter en månedlig gjenvinning på ca 5 %, etter 25 % De siste dagene er det på tide å fornye rammeverket for å tiltrekke seg kapital i sammenheng med stigende renter i sentrale land.