juli 30, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

EU-kommisjonen kunngjør åtte prosjekter valgt til å bli de første sentrene til European Digital Media Laboratory – Media, Telecommunications, Information Technology, Entertainment

Den Europeiske Union: EU-kommisjonen kunngjør åtte prosjekter som er valgt til å bli de første sentrene til European Digital Media Laboratory

For å skrive ut denne artikkelen må du registrere deg eller logge på montax.com.

Hvert av de åtte sentrene vil omfatte ett eller flere medlemsland som vil bli en del av European Digital Media Observatory (EDMO) nettverk av sentre i digitale medier for å bidra til kampen mot feilinformasjon over hele Europa.

EU finansierer åtte sentre for å hjelpe med å implementere og utvide EDMOs virksomhet. Målet deres er å legge ut strategier for å øke EDMOs evne til å håndtere skadelig propaganda på nasjonalt nivå og EU-nivå, og å analysere deres innvirkning på samfunn og demokrati. Hvert senter bidrar til utviklingen av et tverrfaglig samfunn ved å samle akademiske forskere, sannhetssøkere, medieutøvere og andre interessenter:

  • Opprette innhold for å støtte store og lokale medier og offentlige myndigheter i å oppdage og analysere feilinformasjonskampanjer, samt å avsløre ondsinnede feilinformasjonskampanjer;
  • Organisering av mediekunnskapsaktiviteter på nasjonalt eller internasjonalt nivå; Og
  • Gi støtte til nasjonale myndigheter for å overvåke policyene til nettsteder og det digitale medieøkosystemet.

EDMO og dets regionale sentre er finansiert av Connecting Europe-anlegget. De er uavhengige av enhver nasjonal eller EU offentlig myndighet.

Utvalgte sentre inkluderer Irland, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, Slovakia, Spania og Sverige og Norge i EØS. De skal være i drift innen slutten av sommeren 2021. For å lese hele rapporten fra Kommisjonen, klikk her Her.

Innholdet i denne artikkelen er ment å gi en generell guide til emnet. Søk ekspertråd om din spesifikke situasjon.