oktober 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Europas første store grønne ammoniakk-prosjekt er planlagt for Norge

Norge vil snart bli Europas første store grønne ammoniakkprosjekt som en del av et nytt forsøk på å identifisere hydrogenens rolle i transformasjon av grønn energi.

Yara International, Statcraft og Acer Horizons har gått sammen med et prosjekt rettet mot grønne hydrogen- og ammoniakkmuligheter innen skipsfart, jordbruk og industrielle applikasjoner.

Dette forventes å oppnås gjennom elektrifisering og dekarbonisering av Yaras ammoniakkanlegg i Porsgrun, Norge.

Børsen antas å være et av de største meteorologiske programmene i Norges industrihistorie, med mål om årlige karbonreduksjoner som tilsvarer utslipp fra mer enn 300 000 personbiler med fossilt brensel.

Med strøm tilgjengelig på stedet og nødvendig offentlig samfinansiering på plass, kan prosjektet materialisere seg om fem til syv år.

“Dette er ikke bare et unikt avkarboniseringsprosjekt, det er en strategisk investering som kan etablere nye verdikjeder for grønt hydrogen og grønn ammoniakk,” sa YARs administrerende direktør Swain Holcether.

“Med StatCraft og Acer Horizons ombord vil vi få nøkkelkompetanse innen fornybar elektrisitet, kraftmarkeder, industriell utvikling og prosjektgjennomføring, noe som gir oss en unik mulighet til å legemliggjøre dette prosjektet.”

“Partnerskapet med to norske industrielle pionerer, Yara og Statcraft, markerte begynnelsen på en ny industriell satsing i Norge,” sa Ivind Erickson, administrerende direktør i Acer ASA og styreleder i Acer Horizons.

“Det første prosjektet i Porsgrun kan være et fyrprosjekt – som gir et konkurransefortrinn i en voksende global hydrogenøkonomi og forbedrer eksisterende evner i norsk forsyningsindustri for å skape nye arbeidsplasser i fremtiden.”

I tillegg til Pors‌gran-prosjektet planlegger de tre selskapene å utforske potensialet for produksjon av grønn ammoniakk i Nord-Norge som en fremtidig mulighet.

“Statcraft produserer Europas fornybar energi. Norges store fornybare energiressurser er en av våre viktigste konkurransefortrinn,” sa Statcraft Crafts administrerende direktør Christian Raining-Tonsen.

READ  Biden øker ledelsen i Nevada - Georgia henger etter - VG

“Prosjektet vil bane vei for ny industriell utvikling og samtidig gi et nytt konkurransefortrinn til Norges vitale maritime sektor, noe som betyr å anskaffe store effektive og utslippsfrie energiressurser.”