oktober 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

European Space Agency har godkjent Norge og Islands planer om å kutte utslipp fra luftfartssektoren for perioden fra 2021 til 2023 under ETS.

European Free Trade Association (ESA) vakthund godkjente i dag de nasjonale planene for tildeling av luftfart fra Norge og Island for å redusere klimagassutslipp i luftfartssektoren, som en del av de to landenes medlemskap i European Emissions Trading System (ETS).

Selv om luftfart er avgjørende for økonomien og global gjensidig avhengighet, har klimagassutslipp en betydelig innvirkning på miljøet. EU og landene i Free Trade Association iverksetter tiltak for å redusere luftfartsutslipp i Europa, som en del av ETS.

For å redusere den negative miljøpåvirkningen må alle flyselskaper som opererer i Europa overvåke, rapportere og verifisere utslippene sine. ETS setter en grense (“tak”) for den totale mengden klimagassutslipp som er tillatt for sektorene som omfattes av ETS: energi-, produksjons- og luftfartssektorene.

Formålet med ETS er å hjelpe land med å nå sine klimamål på en kostnadseffektiv måte, slik at selskaper kan motta, kjøpe og handle utslippskvoter. For luftfartssektoren har systemet så langt bidratt til å redusere karbonutslippene med mer enn 17 millioner tonn per år.

European Space Agency er ansvarlig for å overvåke fordelingen av kvoter fra Island, Liechtenstein og Norge til flyoperatørene som driver dem, på samme måte som EU -kommisjonen for EUs medlemsland. Det er ingen flyplass i Liechtenstein, og derfor trenger du ikke å varsle flyvninger.

Etter dagens høyskoleavgjørelse har de nasjonale flyoppdragsplanene for Island og Norge for 2021-2023 blitt godkjent, samt en liten justering av antall gratis kvoter for 2020 etter en endring av omfang under ETS, og vil bli inkludert i ETS sentralt rapporteringsverktøy, transaksjonslogg. EU.

Flere detaljer om ESA -vurderingen og dagens vedtak finner du her.

READ  Skandinavia forstår verdien av lave selskapsskatter. Hvorfor ikke Joe Biden? - Reason.com

ansvarsfraskrivelse

European Free Trade Association vakthund Del dette innholdet på September 2021 Han er eneansvarlig for informasjonen i den. Distribuert gjennom generell, umodifisert og umodifisert, datert 20. september 2021, 14:01:04 UTC.