august 13, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Fanger og tidligere internerte krever den ukonsulterte endringen av CENS-modaliteten til fengselet - Unidiversidad

Fanger og tidligere internerte krever den ukonsulterte endringen av CENS-modaliteten til fengselet – Unidiversidad

Colectivo Suculentas demonstrerte mot å erstatte den «humanistiske» orienteringen med den til «naturvitenskap» i straffeenheten III for kvinner. De understreker at det påvirker utdanningsløpene til elevene. Fra DGE forsikret de at «det er allerede en beslutning tatt».

Almafuerte-komplekset. Foto: Mendoza Press

Fra Sukkulenter Kollektiv, som består av internerte og tidligere internerte, trakk oppmerksomhet til en situasjon i CENS som driver straffeenheten III for kvinner, i Almafuerte II-fengselet. Problemet, påpekte de, er det fra koordineringen av Education in Contexts of Confinement bestemte de seg ensidig for å erstatte humaniora-modaliteten med den for naturvitenskap.. DGE forsikret at «det er en beslutning tatt» for å «garantere innreise, varighet og uteksaminering av studenter.»

Denne situasjonen – forklarer Lola Troncoso, et av medlemmene i den feministiske organisasjonen – forsinker og til og med hindrer kvinnene som er innlosjert der i å vende tilbake til skolegangen. Det ble imidlertid bestemt «uten å konsultere lærere, langt mindre å finne ut hva som kunne skje med jentenes skoleprestasjoner», sa han.

Mange av dem velger dessuten å studere, fordi de når de er ferdige med grunnskolen eller videregående nyter godt av to måneders straffereduksjon. Endre modaliteten, forsikrer Troncoso, gjør undervisningen mer kompleks, påvirker utdanningsløpene, forårsaker økt fravær og hindrer derfor oppnåelse av fortjeneste.

Utover dette systemet er sannheten at det er et stort antall internerte som er mellom 20 og 30 år, og også eldre, som blir lesekyndige. Med mye innsats klarer de å fullføre barneskolen og ungdomsskolen gjør dem veldig spente.

«For de som har profesjonelle analyseverktøy, er det enklere å forstå at lav skolegang betyr svært lite forståelse. Nettopp fordi vi mangler instrumentene som lar oss forstå en tekst, en beretning og til og med en samtale, sier Succulent Collective i en uttalelse.

For tiden er kvinnefengselet i Almafuerte II, og det er innkvartert de som er behandlet og dømt i første fase. I El Borbollón, hvor fengselet tidligere fungerte, er det nå en sektor, atskilt fra resten av bygningen, hvor kvinner blir henvist til å oppfylle en «tillitsfase» når de allerede har sonet mer enn halvparten av straffen. I denne perioden begynner de allerede å ha forbigående utganger for å tilpasse seg familiedynamikken, og å studere betyr ikke en fordel med straffreduksjon.

READ  Saturn i opposisjon: hvordan se hvordan den ringete planeten stemmer overens med jorden

Lola Troncoso var i tillegg for konkrete bidrag som humaniora kan gi til en person i sammenheng med innesperring. Den nåværende orienteringen, forsikrer han, samarbeider med tankeutvidelsen, bidrar til å reflektere, gir verktøy til å tenke på livet, i ettertid og også mot fremtiden. I tillegg forbereder ikke de spesifikke fagene i naturvitenskapene — som biologi, fysikk, kjemi — de som velger å fortsette med universitetsstudier som for det meste går tilbake til humanistiske eller samfunnsvitenskapelige karrierer.

I den forstand la Suculentas til i brevet: «Skolen i fengsel er en reell mulighet til å forandre livene våre, til å innlemme viktig kunnskap hvis vi ønsker å overleve bak murer. Dessuten er det for mange å gå på skole i ferd med å bli litterær”.


Hva sier DGE?

Den som har ansvaret for Education in the Context of Confinement, Erico Ariasforsikret om at endringen av modalitet «Det er en beslutning som er tatt» og «mye arbeid har gått i å flytte dette forslaget videre.» Han bekreftet imidlertid at det var en beslutning uten konsultasjon: «Vi har et ikke-delegerbart ansvar for å garantere innreise, varighet og uteksaminering av studentene. Hvis jeg ser at det skader dem, trenger jeg ikke å konsultere det (…) Det var det sunneste for elevene”.

Han forklarte at personer som er berøvet friheten, blir innlosjert på ett eller annet sted avhengig av det progressive strafferegimet. Dette betyr at de befinner seg i straffeenhet 3 i begynnelsen av rettssaken eller straffen og overføres til enhet 14 – som ligger i El Borbollón – når de har sonet mer enn halvparten av straffen.

READ  La Jornada - UABC vil undervise i graden i datavitenskap

Straffeenhet 3 for kvinner, før innvielsen i Almafuerte 2.

På dette stedet er orienteringen til CENS naturvitenskap og, for å fullføre skolen, en internert «Du har to alternativer når du endrer bachelorgrad: ta seks fag etter likestilling eller droppe ut og ikke fullføre den». Selvfølgelig kan han fullføre det når friheten hans er gjenopprettet, men Arias påpeker at fra DGE har de en interesse i å garantere fullføringen av utdanningsbanen i sammenheng med innesperring.

For øyeblikket er det imidlertid bare én kvinne som har fullført videregående skole i El Borbollón og 45 i Almafuerte II.

Inntil nylig eksisterte forskjellige retninger i fengslenes CENS — samfunnsvitenskap, kommunikasjon, administrasjon og naturvitenskap — og fra nå av var alt forent i naturvitenskap. Dette åpner spørsmålet om arbeidsfremtiden til gruppen lærere til de andre nyutdannede på videregående. «Vi har sett etter alle mulige måter. Nå jobber vi med det, nettopp for å kunne flytte”, bemerket Erico Arias, selv om det fortsatt ikke er noen sikkerhet.

Arias hadde også som mål å fremheve fordelene med bachelorgraden i naturvitenskap «som vil bli visualisert etter hvert som tiden går». Han snakker om inkorporering i læreplanen av emner som avhengighet og deres konsekvenser, stadier av svangerskapet, ernæring. «Det kan tjene som en svært viktig base for senere å fortsette med en opplæring som Kriminalomsorgen gjør for helsefremmere», avsluttet tjenestemannen.