november 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Finalist ved Motorway Award for 252 millioner euro i Akiona, Norge Selskaper

Akiona har blitt forhåndskvalifisert til å gjennomføre motorveibygging i Norge, som skal krysse fjordene, en av de mest komplekse orrogene i verden, med en ferdigstillelse på mer enn 250 millioner euro innen 2024.

Det er et anbud som vil begynne i løpet av de neste dagene og slutte i begynnelsen av mars 2021, inntil den siste tildelingen, har det spanske selskapet inngått et konsortium med lokale selskaper, ifølge informasjon til European Press i markedskilder.

Dermed ledet det offentlige selskapet som var ansvarlig for de norske veiene, Nie Weir, selskapet ledet av Jose Manual Entrepreneurs som finalist for byggingen av denne delen av E39.

Nærmere bestemt er prosjektet, som har et anbudsbeløp på 2.750 kroner (ca. 252 millioner euro med dagens kurs), en del av veiutbyggingen mellom Christianand og Algard.

Akiona har allerede samlet flere avtaler i dette nordiske landet, der motorveisjefen har bestilt design og bygging av en motorvei for 390 millioner euro, samt to tunneler med et budsjett på ytterligere 650 millioner og et budsjett på 1.000 millioner euro.

Etter ferdigstillelsen av den allerede 133 millioner euro motorveien i Danmark og byggingen av to broer og tre gangbroer i Sverige, er selskapet også i resten av de nordiske landene.

READ  Drama i 1. divisjonskamp under flommen - kampen stoppet et minutt senere - NRK Westland