desember 1, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

fokus på velvære, ikke flere byrder

fokus på velvære, ikke flere byrder

«Sett fokus på velvære, ingen flere byrder» er tittelen på webinaret som vi skal holde sammen med European Agency for Safety and Health at Work, samtidig med promoteringen av den årlige kampanjen, som i år fokuserer sin oppmerksomhet på virkningen forårsaket av muskel- og skjelettplager hos arbeidere. På konferansen vil vi ha ledende eksperter og ledende selskaper, som vil ta opp dette og andre problemstillinger, og der vi vil kunne lære førstehånds om suksesshistorier og god praksis, rettet mot å styrke en sunn kultur i organisasjoner. Det blir mer og mer nødvendig for virksomheter å ha policyer med en helhetlig og helhetlig visjon om trivsel og påvirke koblingen mellom ergonomi og psykososiologi.

«Fokus på trivsel, ingen mer belastning» er tittelen på webinaret som skal gjennomføres sammen med European Agency for Safety and Health at Work, i forbindelse med lanseringen av den årlige kampanjen, som i år fokuserer på virkningen av muskel- og skjelettplager på ansatte. Arrangementet vil inneholde fremtredende eksperter og ledende selskaper, som vil ta opp dette og andre problemstillinger, og hvor vi vil kunne lære av førstehåndserfaring om suksesshistorier og beste praksis fokusert på å styrke den sunne kulturen i organisasjoner. Det blir stadig mer nødvendig for bedrifter å ha policyer med en integrert og helhetlig visjon om trivsel og fokusere på koblingen mellom ergonomi og psykososiologi.

gratis registrering

READ  UAE samarbeider med det japanske selskapet ispace om å lansere lunar rover i 2022