januar 26, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

For banker er en renteøkning ikke attraktiv

For banker vil ikke rentehevingen sentralbanken har bestilt øke innskuddsvolumet. Til tross for at bindingsrenten er redusert fra 37 % til 39 % for privatlån, vil denne virksomheten fortsette å gi negativ avkastning sammenlignet med inflasjonen i 2022, som ifølge markedsprognoseundersøkelsen vil nå 54,8 %.

Og Sentralen kunngjorde torsdag at referanseprisen på markedet steg fra 38 til 40%. Og samtidig tillot det å øke avkastningen på faste vilkår.

Dermed stiger detaljhandelen, som til nå har hatt et tak på 1 million pesos, nå til maksimalt 10 millioner dollar, og raten vil hoppe fra 37 til 39 %. For grossister som overskrider denne grensen er minstesatsen 37 %.

Med denne tilpasningen, bemerket de, “settet med faste vilkår forventes ikke å vokse mye” fra en ledende privat bank. De bemerket at “det er fortsatt andre investeringsprodukter som kan være mer attraktive for å slå inflasjonen.” Det implisitte signalet er at i møte med forventningene om devaluering, vil sparerne fortsette å lete etter en måte å konvertere pesoen sin til dollar.

Blant andre av de største enhetene, feiret de å øke sine maksimale faste vilkår for sluttbrukere fra $1 million til $10 millioner. Dette betyr at flere vil kunne benytte seg av 39 %-satsen. Det kan øke kundenes interesse litt mer.”

Med dette trekket åpnet sentralen også spillet for å omorganisere lånerentene, som er delen der etterspørselen er begrenset. Vi ser lånerenter. De vil selvsagt gå opp, og vi får se i hvilken grad», påpekte de fra en offentlig bank.

Men de gjorde det klart at sentralbanken ikke berørte graden av finansiering av produktive investeringer i kapitalvarer, som vil forbli på 30%. “Arbeidskapitalfinansieringsgraden var 35%, så la oss se hvor den står nå. De bemerket at definisjonen er nært forestående, men ennå ikke oppnådd.

READ  Den amerikanske økonomien la til 559 000 nye jobber i mai - Business Live | Virksomhet

Og de forventet et hopp i kredittkortprisene. Så langt har de hatt et tak på 43 % som kan gå så høyt som 49 %, ifølge Clarin.

På grunn av negative renter falt terminlån 1,6 % i desember. De konstaterer fra konsulentselskapet LCG at dette er tredje høst på rad. De uttaler at “både engros- og detaljhandelsplasseringer fortsetter å vise negativ ytelse”.