desember 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Fordelene med SMI hjemmesykehusinnleggelse |  Cuyos dagbok

Fordelene med SMI hjemmesykehusinnleggelse | Cuyos dagbok

Hjemmesykehusinnleggelse er en form for helsehjelp, der det gis bistand til pasient-familien hjemme, utført av et tverrfaglig team av fagpersoner.

Dette er et helsetilbud som gir pasienter og deres familier, hjemme, et sett med tverrfaglig omsorg og oppmerksomhet på sykehusnivå. Uavhengig av sykehusinnleggelsens kompleksitet, er det bevist at restitusjonen til pasienten favoriseres når han er i sitt eget hjem. Og på denne måten unngår man for eksempel risikoen for å pådra seg intrahospitale infeksjoner, som er en komplikasjon som oppstår ved opphold på helsestasjon.

ID-tjenesten ble installert i vårt land som en overlegen modell for medisinsk behandling. Årsakene til denne revolusjonen i sektoren er overveldende: den genererer fordeler både for pasienten og for helsesystemet generelt.

Fordeler for pasienten:

Det gjør at pasienten kan forbli i familiemiljøet sitt, og ikke lide under røttene av sykehusinnleggelse.

Unngå å overføre pasienten til helsestasjoner, gi fordeler hjemme.

Det reduserer muligheten for å pådra seg sykehusinfeksjoner, forkorter restitusjons- eller rehabiliteringsperioden.

Tilpass pasientbehandlingen, ta hensyn til deres miljø, personlighet og problem, i tillegg til deres lidelse.

Strammer båndet til det fungerende helseteamet, og oppnår større emosjonell støtte.

Forbedrer kvaliteten på omsorgen pasienten mottar.

I tillegg hjelper Home Hospitalization-systemet til å dekomprimere helsesystemet, frigjøre senger og generere ledige stillinger i det offentlige og private helsesystemet som under pandemien nådde uventede metningsnivåer.

SMI Jeg vil være der, vi er pionerer i San Juan, med mer enn 20 års erfaring i tilnærmingen til komplekse medisinske terapier.

Vi har medisinsk utstyr, en nødtjeneste som utfyller ID-en og vi yter vår service i hele provinsen, selv med intensive sykehusinnleggelser.

Vårt tverrfaglige team består av fagpersoner innen områdene:

READ  Mysteriet 'manetformet gjenstand' filmet 'inn i atmosfæren' over Russland

– Kinesiologi: respiratorisk og nevromotorisk.

– Psykomotorisk

– Snakketerapi

– Pediatri: terapeut og klinikere.

– Ernæring

– Sosial arbeider

– Ergoterapeut.

– Terapeutiske ledsagere

– Hjemmepleiere

– Psykologer

– Sykepleie: 24 timer eller med planlagte besøk.

– Allmennleger.

Konsultasjoner med:

– Nevrologer

– Infeksjonsleger

– Biokjemikalier

– Pneumonologi

– Urologi

– RX

– Psykiatri

– Kardiologi

For henvendelser eller kontrakter kan du kontakte: 4200053 fra mandag til fredag ​​fra 8.00 til 17.00.