november 28, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Første tverrfaglige møte med doktorgrad i vitenskaper

Første tverrfaglige møte med doktorgrad i vitenskaper

24. november 2022

direktører
Juan Sebastian Giraldo Gutierrez
Ximena Giraldo Quintero

Denne fredagen 25. november avholdes det første tverrfaglige møtet for doktorgrader i vitenskaper, et program utviklet i avtale mellom universitetet i Caldas, det teknologiske universitetet i Pereira og universitetet i Quindío.

Daglig leder for doktorgraden i naturvitenskap ved de tre universitetene, Luz Amalia Ríos Vásquez, forklarer at i dette første møtet er målet at studentene i de siste semestrene av hovedfagskurset skal presentere forskningsprosjekter, både i utviklingsstadiet og ferdig, innen de ulike kunnskapsområdene presenterer doktorgraden.

Møtet vil ha to utstillingsrom: Forskning i fysikk og matematikk; og forskning innen biologi og kjemi. Rom der doktorgradsprofessorer og studenter fra første semester vil delta.

Dette arrangementet er en del av aktivitetssettet forskerutdanningen gjennomfører med det formål å styrke forskeropplæringen til studentene, i tillegg til å være et innspill for fremdriften av egenevalueringen av doktorgraden med det formål fornyelse av det kvalifiserte registeret av Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt.


READ  Elever fra Rosita Novaro-skolen i Puerto Varas deltok på en leir om vitenskap, teknologi og innovasjon