oktober 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Frankrikes Eramet sikrer Sveriges Wattenfall $ 1,4 millioner Norges stabiliseringsavtale

OSLO 7. mai (Reuters) – Franske metaller og gruvedrift Eramet og det svenske verktøyet Wattenfall har signert en avtale verdt 11,5 millioner norske kroner (38 1,38 millioner) for å bidra til å stabilisere det norske kraftnettet, sa de fredag.

Den høye andelen intermitterende fornybar energi i de nordiske landene tvinger regionens nettoperatører til å få mer reservekapasitet for å stabilisere nettverket i tider med ubalanse, sa Wattenfall.

For større forbrukere som Eramet kan det raskt redusere strømforbruket.

Wattenfall leverer strøm til det franske selskapets tre norske smelteovner, som bruker 2 teravattimer (TWH) per år, og står for rundt 1,5% av den totale norske etterspørselen.

I følge FFR-avtalen (Fast Frequency Reserve) med overføringsnettoperatøren Statnet, som går fra mai til oktober, mottar kraftnettet 58 megawatt strøm på bare 0,5 sekunder når de ringer.

I tillegg til en og annen sol- og vindkraftforsyning, gir den nye 1400 megawatt (megawatt) nord‌link-kabelen som forbinder Norge direkte med Tyskland ytterligere utfordringer med å opprettholde et bærekraftig nordisk kraftsystem, sa Whatenfall.

“Hvis det er en feil i kabelen, kan det føre til en plutselig mangel, som FFR er en rask og effektiv løsning for,” sa Victor Gardo, leder av Flexibility Products at Waterfalls.

En feil under kabeltestoperasjoner i fjor forårsaket frekvenssving og utløste en kjedereaksjon i produksjonen i mange land.

Kraftsystemet er avhengig av en balanse mellom utgang og forbruk for å opprettholde en konstant frekvensfrekvens på 50 Hz. Store frekvensavbrudd kan forårsake feil og strømbrudd i elektroniske enheter.

Norge, som er dominert av vannkraft fra kraftproduksjon, er satt til å fullføre Nordsjølink-kabelen på 1400 MW som skal kobles direkte til Storbritannia senere i år.