september 25, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Greig Seafood høster 75 600 Gwt laks i Norge og Canada

Norge: Fra Lakseoppdrettsinstituttet rapporterer de at de er klare til å utvide produksjonen i Canada ved å så den første smolten om våren (den nordlige halvkule) ved oppdrettsanlegg i Placentia Bay, Newfoundland.

En lakseoppdretter med virksomhet i Norge og Canada, Grig Seafood, la til 23.700 tonn i fjerde kvartal i fjor til en total 2021 på 75.600 tonn.

Tallene ekskluderer selskapets Shetland-virksomhet, som de solgte til Scottish Sea Farms 15. desember for rundt 224 dollar (164 millioner pund).

Avlingsvolum etter region for fjerde kvartal 2021:

  • Roland: 7300 gwt
  • Finland: 12 400 gwt
  • British Columbia: 4000 gwt

Gjennomsnittlige regionale kostnader per kg for fjerde kvartal 2021 er omtrent:

  • Roland: $4,98 (NOK43,6)
  • Finnmark: 4,35 USD (38,1 NOK)
  • Britisk Columbia: USD 7,48 (NOK 65,49)

I en markedsoppdatering melder Grigg Seafood at den er klar til å utvide produksjonen med sin første fabrikk i Canada. smolt Ved felt i Placentia Bay, Newfoundland om våren (den nordlige halvkule).

Grigg har utelukkende brukt Placentia Bay til lakseoppdrett, og per september 2020 er det gitt åtte konsesjoner for en samlet kapasitet på 30 tusen tonn, med ytterligere tre konsesjoner under behandling.

Ifølge estimater har akvakulturvirksomheten i Newfoundland-regionen et langsiktig årlig høstepotensial på opptil 45 tusen tonn. Greg Seamos» fullstendige rapport for fjerde kvartal 2021 vil bli publisert tirsdag 15. februar.

READ  Biden øker ledelsen i Nevada - Georgia henger etter - VG