november 30, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Hastighetstester hevdet å være sertifisert av FHI – ikke akseptert

Doggbladet har tilgang til dokumenter som viser at den norske leverandøren av laboratorie- og utstyrstjenester kontaktet sykehusoppkjøpet i oktober, kort tid etter at helseminister Bent Hai (H) bekreftet at Norge hadde sikret sikkerhet. Fem millioner hurtigprøver Fra utenlandske produsenter Abbott og Roche.

Prislapp 280 millioner kroner.

I dokumentene ber Psychehusinkzap, leverandøren som er ansvarlig for anskaffelser på vegne av Helsey Tsar-Ost, om en redegjørelse for inngåtte kontrakter og spør hvorfor den offentlige anbudsrunden ikke ble gjennomført i samsvar med loven. Offentlige anbudsrunder vil utnytte skattepengene best mulig og bidra til det konkurransedyktige næringslivet.

Som svar bekreftet Psychehusinkzap og skrev at det har inngått avtaler med produsenter “Antigentester inkludert i disse avtalene Sertifisert av FHI og anerkjent som en av de beste på markedet i dag Med hensyn til følsomhet og spesifisitet.»

Videre har spesialisten skrevet en innsamlingstjeneste for helsetjenesten “Dette oppdraget er definert Norge er avgjørende for å fullføre infeksjonssporingsarbeidet, Og det er viktig. Derfor kom de inn Direkte kontrakter», Viser Doggbladet tilgjengelige dokumenter.

Ikke bekreftet: Sykehusinnkjøp hevder at de raske testene som Norge kjøpte for den norske leverandøren av medisinsk utstyr, ble sertifisert av FHI. Samtidig bekreftet anskaffelsestjenesten at det ble samlet inn raske tester uten en offentlig anbudsrunde. Foto: Montaze / Dogbladet
Se mer

FHI: Misforståelse

Den norske leverandøren kontaktet deretter Folkehelseinstituttet (FHI) og ba om innsikt i hurtigprøveverifisering, og sa at de hadde kjøpt sykehuset.

Doggbladet dokumenterer tilgang for å vise at FHIs svar er kort og tydelig:

«Det har sannsynligvis vært noen misforståelser her. FHI har ikke bekreftet noen antigen-rasktester, men det vil bli opprettholdt i forhold til kjøpet som er gjort nå.»

Mandag 2. november ble det utformet raske tester som Norge hadde kjøpt for testing på et pilotprosjekt på Acre Test Station i Oslo. Senior, assisterende helsesjef Espen Knoxstad kunngjør planer for prosjektresultatene og testbruk torsdag klokka 13.00.

Kunne gi et raskt svar: Raske tester fungerer på denne måten. Video: Madeline Lireng / Emily Riding / Doggbladet TV
Se mer

«Gikk for fort»

Dougbladet spurte Psychehusinkzap og Helsey Sir-Ost‌ om grunnlaget for å skrive at raske tester ble sertifisert av FHI og ble «anerkjent som de beste» på markedet på den tiden.

READ  De har gjenåpnet et «dommedagshvelv» i Norge, nærmer det seg en stor global katastrofe?

Atle Brainstadt, konserndirektør, Health Southeast, svarte på e-post:

«Utviklingen av nye medikamenter og tester i løpet av denne epidemien var så rask at det ikke var mulig å kontrollere når den utviklet seg, så den overvåket ikke oppkjøp som var mulig eller som måtte utføres. Det var heller ikke mulig å kontrollere hvilken strategi som var hensiktsmessig for å opprettholde best mulig kontroll av epidemien. Det er ingen tvil om at det er skadelig for liv og helse.

Nødsituasjonen med utvikling av økende smitte høsten 2020, myndighetens strategi og krav til omfattende testing og tilgang til produkter som er tilgjengelige i markedet med en omfattende varsel, noe som betyr at det ikke er mulig å overholde alle fristene i kapittel 20 i forskriften om offentlige anskaffelser (FOA). Leveranser til Norge må gjøres raskt for å gjøre det tryggere.

Anskaffelsen skjedde i samsvar med FOA §13-3 bokstav E, og etter forhandlinger ble det inngått en avtale med de to leverandørene.

Produktinformasjon fra leverandører blir gjennomgått. I tillegg kom informasjon fra Helsedirektoratet. «

De svarer ikke på det grunnleggende spørsmålet for å hevde at raske tester er sertifisert av FHI.

Som i denne saken spurte Dougbladet også Psyche Husseinzkap og Helssey Sorst om de syntes det var hensiktsmessig for norske leverandører å inngå direkte avtaler med utenlandske selskaper, men lyktes ikke med å svare på dette spørsmålet.

Advarsel: Assisterende helsedirektør Espen Naxstad advarte om ikke å gjøre en koronar test før jul uten symptomer. Video: Dogbladet TV
Se mer

Drept

Dougbladet skrev tidligere at rasktestene Norge kjøpte ble drept i en fransk studie. Studien ble publisert 2. november av Statens Serum Institute i Danmark og sier at testene er mindre nøyaktige enn produsentene selv, som er mellom 50 og 60 prosent. Produsentene selv hevder at nøyaktigheten er mellom 85 og 95 prosent.

READ  Trumps tidligere stabssjef Biden reagerer sterkt på overføringsforsinkelsen

Verdens helseorganisasjon (WHO) minstekrav for antigen hurtig testing er at de må bevises Platen har flere tilfeller (følsomhet (nøyaktighet) sammenlignet med PC80 prosent PCR) og høyere spesifisitet (-197-100 prosent) enn uoppdaget », Som FHI skriver i Retningslinjer.

I en Post Foran en pressekonferanse som kunngjorde hurtigtestene klokken 01 torsdag, ble den sendt til de norske kommunene, med Helsedirektoratet som avslørte at hurtigtestene hadde en nøyaktighet på 74,4 prosent. Dette betyr at til tross for koronainfeksjonen fikk 1 av 4 pilotprosjekter i Oslo et negativt testresultat.

Derfor oppfyller ikke rasktester WHOs minstekrav til slike tester. Imidlertid blir mer enn en million av dem nå sendt til landets kommuner, heter det i brevet og legger til at de distribueres i henhold til befolkningen i kommunene.

Test Raske testresultater Antigen hurtigtest kan brukes når det er nødvendig. Dette er spesielt viktig når det gjelder smitteklarering i forhold til spredning. I noen tilfeller anbefales PCR-testing i tillegg til hurtig testing. «, Skrev i et brev til Helsedirektoratet.

Undersøkelse: Robert Stein, helserådgiver i Oslo (t.v.) og Espen Rostrup Knoxstad, assisterende helsedirektør, Oslo (t.v.) var til stede da hurtigprøven for koronavirus startet på Acre testsenter i november.  Foto: Hokan Mosvold Larsen / NTB
Testet: Robert Stein, helserådgiver i Oslo (t.v.) og Espen Rostrup Naxstad, assisterende helsedirektør, var til stede da hurtigprøvingen for coronavirus startet på Acre testsenter i november. Foto: Hokan Mosvold Larsen / NTB
Se mer

Rettferdiggjør tester

Hei forsvarte tidligere testene, og sier testene blir nå brukt i Norge, i norsk sammenheng, for å se hvordan testene fungerer her.

– Resultatene er nå mer lovende, sa Hay på en regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen 13. november.

– Det vi ser i noen internasjonale studier er at de er avhengige av menneskene som tar testene. Da blir resultatet som en studie fra Frankrike. Hvis du er helsepersonell og holder et system med retningslinjer for når du skal bruke dem, kan vi oppnå andre resultater. Vi prøver i Norge, sa han.

Dogbladet prøvde å kommentere FHI om saken, men fikk ikke svar torsdag ettermiddag.

READ  Playoff-kompakt: BVB-stjerne Earling Holland uten EM 2021