november 30, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Havnivået stiger raskere enn de fleste pessimistiske spådommer

Kreditt: European Space Agency

Klimaendringene fører til at havene stiger raskere enn forskernes mest pessimistiske spådommer, noe som resulterer i risikoen før flommen som allerede plager kystøkonomiene.

De reviderte estimatene ble offentliggjort tirsdag Havvitenskap Det påvirker omtrent to femtedeler av jordens befolkning som bor nær kysten. Forsikringseiendom verdt billioner dollar kan møte enda større risiko fra flom, superstorm og tsunamier. Forskning antyder at nasjoner trenger å kontrollere sine klimagassutslipp mer enn forventet for å holde havnivået under kontroll.

Utforsk de dynamiske oppdateringene av jordens viktigste datapunkter

«Det betyr at karbonbudsjettet vårt fortsatt synker,» sa Asluck Greenstead, en geofysiker ved Københavns universitet. Økonomier må kutte ytterligere 200 milliarder tonn karbon for å holde seg innenfor grensene satt av tidligere prognoser – tilsvarende omtrent fem år med globale utslipp.

Relatert til havnivået stiger raskere enn de fleste pessimistiske spådommer

Når det varmer opp, øker havnivået raskt. Fremtidens følsomhetsmodeller ser ut til å være uforenlige med historiske data.

Kreditt: Aslock Greenstead