november 28, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Helse holdt diskusjonen "Et sunt kosthold i livssyklusen"

Helse holdt diskusjonen «Et sunt kosthold i livssyklusen»

Innenfor rammen av Verdensdagen for sunn mat arrangerte det nasjonale helsedepartementet et møte med provinsledere om emnet, gjennom Telehealth-plattformen, for å jobbe med implementeringen av matpolitikk i alle livsfaser. , i henhold til regionale og jurisdiksjonelle særtrekk. .

Møtet hadde som akser lovene for fremme av sunt kosthold, og omfattende helsehjelp og oppmerksomhet under graviditet og tidlig barndom (1000 dager). I denne sammenhengen ble viktigheten av kostholdsretningslinjene for barnepopulasjonen (GAPI) og andre strategier som gjennomføres med deltakelse fra alle jurisdiksjoner i landet fremhevet.

Under åpningen sa sekretæren for tilgang til helse, Sandra Tirado, at disse aktivitetene «hjelper oss til å fortsette å sette viktige saker på dagsorden, og i dette tilfellet handler det om å bevisstgjøre viktigheten av mat gjennom hele livet. Mat er en sak som er prioritert av Folkehelsedepartementet som en statlig politikk.»

På samme måte fremhevet den nasjonale tjenestemannen «innsatsen i reguleringen og den nåværende implementeringen av loven for fremme av sunn mat. I tillegg fokuserer loven om helhetlig helsehjelp og oppmerksomhet under graviditet og tidlig barndom på betydningen av ernæring i begynnelsen av livet og forebygging av underernæring. Vi har holdt nasjonale og regionale møter, lærerutdanning, diskusjoner om kroppsmangfold, tverrsektorielle avtaler, blant annet. Alle bidrag for å bidra til å jobbe med mat fra et helhetlig og tverrgående perspektiv”.

Et av de sentrale temaene den ble presentert på var viktigheten av å integrere politikk i alle livsfaser, tenkt fra et kontinuum som går fra svangerskap, gjennom barndom, ungdomsår, voksenliv, til man når alderdommen. I denne forstand ble det forklart at mat spiller en viktig rolle i hvert av disse stadiene, og viktigheten av å implementere rettidig politikk på viktige tidspunkter, som amming, begynnelsen av komplementær fôring og fôring i skole- og arbeidsmiljøer.

READ  Medisinen til Jorge Sampaoli

Til slutt ble kroppsmangfold tatt opp fra livsløpsperspektivet, hvor det ble lagt vekt på problemet med diskriminering og stigmatisering overfor ikke-hegemoniske kropper.

Arrangementet, der ledere på temaet fra hele landet deltok, ble arrangert av National Healthy Eating Program til National Directorate for the Comprehensive Approach to Non-communicable Diseases (DNAIENT), i samarbeid med Direktoratet for perinatal og barnehelse ( DISAPENI)