oktober 6, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Hvilke medisiner brukes mot apekopper?

Hvilke medisiner brukes mot apekopper?

Helsedepartementet har sammen med mer enn ni vitenskapelige foreninger utarbeidet en konsensusdokument om håndtering av apekopper hos polikliniske pasientermed sikte på å gi tilleggsinformasjon om klinisk behandling av apekopper i det nasjonale helsesystemet.

I tillegg er det utarbeidet spesifikke dokumenter for polikliniske pasienter, innlagte pasienter, pediatriske pasienter og gravide kvinner, for å lette tilgangen til informasjon om ledelse i hver helsevesen, samt protokollen som skal følges i milde eller moderate tilfeller oppdaget i primærhelsetjenesten.

Blant de generiske retningslinjene, som må tilpasses de individuelle egenskapene til hver enkelt pasient, er det fem scenarier som kan oppstå avledet fra apekopper (feber, smerte, kløe, angst og systemisk antibiotikabehandling) og hvis situasjoner må håndteres gjennom ti stoffer.

Monkeypox: paracetamol og ibuprofen for å behandle feber og smerte

I tilfelle pasienten viser feber, må legen foreskrive 1 g paracet skal administreres hver sjette til åtte time. Hvis pasienten viser smerte, blant de tre tilrådelige medikamentene for å redusere den, i tillegg til paracetamol, er det også indisert ibuprofen og tramadol. Administreringen av sistnevnte kan ikke overstige maksimalt 400 mg per dag.

Det fjerde stoffet anbefalt av helse- og vitenskapelige samfunn er loratadin eller hydroksyzin. Begge anbefales for tilfeller av kløe og bør administreres hver 24. time. Mens, i tilfelle av angst, er hovedanbefalingen diazepamså lenge inntaket ditt har maksimalt en uke.

De fem andre legemidlene som vises i dokumentet er for den foretrukne antibiotikabehandlingen, hvor følgende medisiner anbefales: oral cefadroxil, cephalexin og oral cloxacillin (på tom mage). I disse tilfellene anbefales det også at det gjennomføres en evaluering på den tredje dagen, og dersom en god utvikling ikke observeres, forleng behandlingen til 10 dager.

Til slutt, når det gjelder medisinene som anbefales i alternative behandlinger, for eksempel de som gis for allergi mot penicillin eller mistenkt MRSA, skiller to seg ut: oral klindamycin og trimetoprim/sulfametoksazol. I tillegg kommer en rekke ikke-farmakologiske tiltak for forebygging som å vaske hendene regelmessig, bruke løse klær eller unngå kontakt med lesjoner.

Selv om den kan inneholde uttalelser, data eller notater fra helseinstitusjoner eller fagpersoner, er informasjonen i Medisinsk skriving redigert og utarbeidet av journalister. Vi anbefaler leseren at eventuelle spørsmål knyttet til helse konsulteres med helsepersonell.

READ  Femti år senere har Alan Shepards golfball blitt funnet på månen