juni 22, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

I Berlevåg er det en drøm om en hydrogenfabrikk

I et helt tiår drømte Berlevag kommunale forretningsutvikler Kjell Richardsen om et hydrogenanlegg i kommunen. Han var med andre ord tidlig i spillet med en industriell visjon som senere også dukket opp mange andre steder i Norge.

Hvis han får det han vil, vil hydrogenanlegget bare være en liten del av en industripark som vil snu den ganske brutale negative befolkningen i Fiskerikommunen i det nordøstlige Norge.

Et innlegg av administrerende direktør Terje Skansen på hjemmesidene til et lokalt kraftverk forleden dag viser likevel at veien til å komme dit kan være lang og svingete.

Hindringer fremover

Det avgjørende poenget er det faktum at det lokale energiselskapet Varanger Kraft har fått dispensasjon fra Olje- og energidepartementet for den fortsatte utviklingen av vindenergi, etter at parlamentet tidligere hadde besluttet å tilbakekalle lisenser for vindkraft ettersom utbyggingen ikke hadde startet på slutten av 2021, en beslutning om å stanse tidligere ubrukt lisenser og med tiden som ble gitt av kontroversielle lisenser.

Berlevåg: High North Tour 2021. (Iris: Iris Ornhaug / Nord University)

Raggo 3, vindkraftprosjektet knyttet til hydrogenanlegget i Berglevåg, er også kontroversielt, til og med lokalt.

I det åpne brevet fra konsernsjefen heter det også at finansiering ennå ikke er gjort tilgjengelig.

Varanger Kraft har inngått et samarbeid med Aker, men investeringsbeslutning vil ikke bli tatt før 2andre forkortelse Kvartal 2022. Dette betyr helt klart at prosjektet hittil har slitt med å sikre lønnsomheten til eierne.

Hvis alle brikkene ble satt på plass og hydrogenanlegget ble til en realitet, ville dette være konsernsjefens beskrivelse av noen rislende lokale effekter:

Ny hårklipp og etikette

“Vårt håp (…) er at de unge menneskene fra Berlevåg skal komme hjem med nytt hårklipp, oppførsel og utdannelse.”

I mellomtiden fortsetter forretningsutvikler Kjell Richardsen å tenke stort før det som for øyeblikket bare er et pilotprosjekt som kan starte i sommer – eller ikke.

Det har heller ingen krav til utseende eller etikette til unge mennesker som kan komme hjem til Berlevåg.

Du kan se hele intervjuet øverst på denne siden. (Teksting er tilgjengelig på engelsk.)