januar 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Iberdrola, den store grønne innsatsen til det norske pensjonsfondet | Markeder

Det norske pensjonsfondet er det største suverene fondet på planeten, med aktiva allerede nær 1,1 billioner euro (omtrent Spanias BNP). Selv om denne investeringsbilen er drevet av olje- og gassinntekter, har den en sterk forpliktelse til å investere i selskaper som står overfor klimaendringer, og en av de største innsatsene er det spanske kraftselskapet Iberndrola.

Norges sentralbank er gjennom sin avdeling Norges Bank Investment Management ansvarlig for å investere midler i fondet. NBIM har også i dag levert sin rapport om investeringsbalanse og samfunnsansvar for 2020. Sistnevnte lister opp porteføljen med selskaper som investerer mye i å redusere karbonutslipp til atmosfæren og alternativ energi. Iberdrola topper listen, med 6,8 ​​% av porteføljen. Portugisisk går foran EDP, fransk NG eller italiensk enel.

Listen inkluderer også elektrisk lastebilprodusent Nicola og det nordamerikanske kraftselskapet NextEra Energy.

Den norske statsfondsinvesteringen i Iberdrola er i dag på 2500 millioner dollar og tilsvarer 3,4 % av kapitalen i selskapet ledet av Ignacio Sanchez Gallon.

Sterk investering i spanske obligasjoner

Bortsett fra det som skjer med aksjemarkedet, har det norske pensjonsfondet en klar preferanse for obligasjoner utstedt av det spanske statskassen. I følge den siste rapporten vil spansk offentlig gjeld innen utgangen av 2020 være den 6. tyngste i Sovereign Funds renteportefølje. En investering på 5000 millioner euro. Den har høye investeringer kun i statsgjeld fra USA, Japan, Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

Norges Bank investerer også i obligasjoner utstedt av spanske selskaper som Banco Santander, Kyxabank, Bankia eller Iberdrola. Det inkluderer også posisjoner på lån utstedt av offentlige organer som Adif, det offisielle kredittinstituttet eller Madrid-samfunnet.

Norges Bank er imidlertid ikke den største aksjonæren i Iberdrola. Det er foran Qatar Sovereign Wealth Fund med 8,7 % av kapitalen og US Manager BlackRock, 5,25 %.

READ  Norge. Kirkens merkelige demoniske vegg; Frykt i befolkningen

Iberdrola har den metriske aksjemarkedsutviklingen i 2020. Det startet året på 9 euro per aksje, og etter ett år var verdien 12 euro (+ 33%). I løpet av pandemiåret ble de den mest verdifulle ressursen for deres “grønne” yrke og troverdigheten til resultatene deres. I løpet av de siste to månedene har de korrigert og tapt 20 % av verdien for å nå 10 euro.


Andre steder

Til tross for dette sterke engasjementet til Iberdrola, er investeringen til det norske oljefondet i Spania relativt liten sammenlignet med andre markeder. På aksjemarkedet er spanske aksjer rangert som 12. bak USA, Japan, Storbritannia, Kina, Frankrike, Sveits, Tyskland, Taiwan, Nederland, Australia og Sverige.

I tillegg til Iberdrola har NBIM også betydelige investeringer i BBVA (4,3 % av kapitalen), Banco Santander (2 %), Inditex (1 %), Cellinex (2,99 %), Amadeus (2,2 %) og Kyksabank (3,87 %). ) Og Telephonica (2,03%) … Totalt har spanske børsnoterte selskaper investert mer enn 11.000 millioner euro, men dette er kun 1,5% av den totale investeringen i det gigantiske aksjemarkedet Norwegian.

De største investeringene i aksjer er amerikanske teknologigiganter: Apple, Micorsoft, Amazon, Facebook og Alphabet (Googles mor). Det har også sterke posisjoner i sveitsiske Nestle og Roche, kinesiske Alibaba og taiwanske TSM.