mai 16, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Ifølge Sentralbanken forbereder Norge seg på en renteheving i mars

Arkivfoto: Norges sentralbankbygg i Oslo, Norge 31. mai 2017. REUTERS / Ints Kalnins

OSLO, 20. januar (Reuters) – Norges sentralbank sa torsdag at den planlegger å heve styringsrenten i mars, og fortsetter den pengepolitiske innstrammingskampanjen som startet i fjor da økonomien kom seg etter pandemien.

Som ventet av en Reuters-undersøkelse blant økonomer, har den fem medlemmer store pengepolitiske komiteen i Norges Bank enstemmig vedtatt å holde renten på 0,5 prosent inntil videre.

– Basert på utvalgets utsiktsvurdering og risikobalanse vil styringsrenten i stor grad økes i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding.

I forrige måned hevet Norges Bank innskuddsrenten for andre gang siden september og har som mål å heve referanseindeksen tre ganger til innen 2022, noe som gjør den til en av de strammeste bankene i den utviklede verden.

Den norske kronen svekket seg litt til 9,97 mot euro, opp fra 9,96 klokken 0911 GMT før Norges Banks kunngjøring.

Til tross for økende koronavirusinfeksjoner og drevet av Omicron-varianten, fortsatte banken å planlegge for ytterligere oppgraderinger, og understreket sentralbankens ønske om å ha en raskt voksende økonomi i møte med stigende inflasjon.

Etter utbruddet av Omikron innførte den norske regjeringen i forrige måned restriksjoner på sosiale sammenkomster på restauranter og underholdningssteder, men noen av disse tiltakene ble opphevet.

«Lempingene i beredskapstiltakene vil bidra til å opprettholde den økonomiske oppgangen», sa Norges Bank og la til at den samlede inflasjonen var høyere enn forventet og nå er nær sentralbankens mål.

«Den systematiske normaliseringen av den offisielle renten er forenlig med å opprettholde et høyt sysselsettingsnivå. Høyere renter kan også bidra til å bekjempe finansielle ubalanser,» sa sentralbanken.

READ  2 tenåringssøstre dør av lyn mens de vandrer i fjellet i Norge

Torsdagens takstvedtak er den siste i rekken ledet av Oystein Olsen, som går av med pensjon i slutten av februar.

Blant hans favoritter er Ida Woldenbache, visedirektør i Norges Bank, og Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær. Regjeringen vil trolig kunngjøre sin beslutning snart.

(Reportasje ved Victoria Klesty, redigering av Terje Solsvik og Emilia Sithol-Mataris, oversettelse av Thomas Kobos)