november 27, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

IMDi stanser finansiering for Foundation Born Free – NRK Norge – Nyhetsoversikt fra hele landet

– Etter en grundig etterforskning sa IMDi-direktør Lib Reiber-Mohne til NRK at stiftelsen hadde dårlig økonomistyring og var godt dokumentert for å ha systematiske brudd på eksisterende retningslinjer.

IMDi-avgjørelse betyr at 3.000.000 kroner ikke blir utbetalt til stiftelsen for andre gang.

11. august mottok IMDi en rekke varsler fra Born Free Foundation. Basert på varselet ble det startet en etterforskning som prioriterte stiftelsens økonomiske styring.

En granskningsrapport fra revisjonsfirma Ernst & Young (EY) på vegne av IMDi har fått sterk kritikk av Shabana Rehman-ledet Born Free.

EY konkluderte med at stiftelsen manglet god økonomistyring og at deler av tilskuddet ikke ble brukt til sin fordel.

Avviser kritikk

NRK har vært i et forhold med Rahman, som sa at hun nettopp hadde tatt en beslutning fra IMD og fortsatt ikke hadde tid til å gjøre seg kjent med avgjørelsen.

Hun svarte med å sende konklusjonen til Fudd Frys presse.

Bourne Free har tidligere nektet kritikk av dårlig økonomistyring og krevd at all økonomisk støtte ble betalt innen 2020.

I et svar 6. oktober ba stiftelsen IMDi om å omgjøre avgjørelsen.

Et svar var at «beslutningen om å holde tilbake budsjettmidler var feil» og at «tildelte offentlige midler var inkludert i forholdet».

– Vi kan ikke identifisere oss i forklaringen gitt oss. «Vi har og har fått god respons fra IMDi i de tre årene vi har vært i virksomheten,» sa Fatt Fris-styreleder John Oscar på en pressekonferanse i forrige måned.

Kritisert Born Free IMDi for saksbehandling – hadde ikke nok tid til å gi omfattende svar, og stiftelsen fikk ikke «tilstrekkelig varsel og varsel om EYs mandat».

READ  Norsk sjømatimport er sterk i Thailand

– Stiftelsen og daglig leder har mulighet til i minst fire saker å svare og svare på resultatene fra EY. De ble intervjuet, fikk muligheten til å kommentere i løpet av få minutter, de mottok utkastet til den faktiske delen av den endelige rapporten for gjennomgang med muligheten til å gi tilbakemelding, og de hadde også muligheten til å gi tilbakemelding og svar på rapporten, Riber – Mohan om kritikk.

Hun sa IMDi og Født Fri var enige om da EY var engasjert i at etterforskningen skulle være omfattende, men kortvarig.

– Det må få konsekvenser

IMDi kunngjorde 22. september Driftstiden for andre periode 2020 er avviklet. Svarfristen var to uker etter Venus fødsel, og hun sendte inn sitt svar 6. oktober. IMDi har nå fullført saksbehandlingen og har besluttet å avvikle støtten for andre gang.

– Det er mye konkurranse om ressurser innen frivillighet, så det er viktig at støttede organisasjoner bruker samfunnsmidler i tide og har god økonomistyring. Når selskapet, som mottok 14 millioner dollar over statsbudsjettet, ikke fulgte retningslinjene, må konsekvensene være, sa Riber-Mohn.

Kunnskapsdepartementet har kunngjort at regjeringen ikke vil fortsette å støtte Born Free i 2021 i etterkant av etterforskningen.

– Denne avgjørelsen er basert på en klar anbefaling fra IMDi. Dette er basert på en ekstern rapport som viser at økonomistyringen i organisasjonen ikke er tilfredsstillende og oppfyller myndighetenes krav til bedre økonomistyring, sa Grunde Almeland (V), statssekretær for utdanning, i oktober.